Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

FP-CZT= 0,239741

fCO2-CZT= 0,0359 kg/kWh

Demineralizovaná voda