Firemná kultúra

Je to spôsob akým v našej spoločnosti pracujeme, ako sa správame k našim zákazníkom, ale aj sami voči sebe. Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj oceňované a netolerované správanie. Je postavená na poslaní, vízií, stratégii našej spoločnosti a na hodnotách, ktoré si vážime. 

NAŠE HODNOTY:

Profesionalita

Profesionalita znamená expertízu, súhrn najlepších schopností, znalostí, zručností, skúseností a know-how každého z nás na úrovni stratégie a aj na úrovni špecializácie. Je vyjadrená našou kreativitou a otvorenosťou k inováciám. Byť profesionálom, si vyžaduje osobné nasadenie, ochotu prijať pridelené úlohy a vôľu dosiahnuť potrebné znalosti.  

Charakternosť

Zmysel pre etiku s dôrazom na rešpekt a transparentnosť je u všetkých zamestnancov MHTH samozrejmosťou. Sme čestní a zdvorilí pri jednaní s kolegami, nadriadenými, podriadenými a tretími stranami majúcimi obchodné či profesionálne vzťahy s MHTH. Je pre nás nezlučiteľné akékoľvek presadzovanie vlastných záujmov, ktoré by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti alebo MHTH ako celku.

Zodpovednosť

Vždy konáme v záujme nášho MHTH. Každý z nás preberá zodpovednosť za svoju zverenú časť našej firmy, za rozhodnutia, ktoré v súvislosti s ňou robí, a za všetky každodenné úspechy a neúspechy. Dodržiavame firemné pravidlá. Akcionár, občania a aj obchodní partneri sa môžu spoľahnúť na dodávky tepla, ako aj doplnkových služieb, vysokú kvalitu a na náš zodpovedný prístup k okoliu.

Tímovosť a spolupráca

Spolu dokážeme napĺňať našu víziu a dosahovať ciele s tým spojené. Veríme, že sme spoločne silnejší ako každý zvlášť. Dôležitá je pre nás schopnosť komunikovať, spolupracovať a ľudsky spolu vychádzať. Sme tím rešpektujúcich sa ľudí, inšpirujeme a učíme sa jeden od druhého a uznávame prínos každého z nás pre spoločnú vec.  

Cieľavedomosť

Byť vlajkovou loďou v poskytovaní energetických služieb predpokladá mať odvážne a ambiciózne ciele. My ich máme. S hrdosťou sa k ním hlásime a nepoľavujeme pri ich plnení až do úplného konca. K prekážkam pristupujeme ako k výzvam, k príležitostiam, ako byť každým dňom lepší. Do všetkého, čo robíme, vkladáme naše srdce a kus tvrdej práce a odbornosti. Nestačí nám byť dobrí, chceme byť najlepší.

Otvorenosť a úprimnosť

Správame sa k sebe s rešpektom a úctou. Je fér, že každý hlas je počuť rovnako. Len vďaka férovej a otvorenej komunikácii sa môžeme aj naďalej zlepšovať. Vždy platí to, na čom sa dohodneme. Sme vždy úprimní sami k sebe, k svojim klientom, partnerom a zamestnancom.