Dôležité oznamy

Vážení zákazníci.

Z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT dôjde dňa 30.5.2023 od 7:30 k dočasnému prerušeniu dodávky tepla pre odberateľov mestskej časti Košúty II.

Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať .

Predpoklad pre obnovenie dodávky tepla je 31.5.2023 o 18:00.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.


Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 22. 5. 2023.

Oznam pre odberateľov tepla

 Vážení zákazníci,

MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla v jednotlivých častiach mesta Martin a Vrútky podľa nasledovného harmonogramu: 

od 07:00 dňa 30. 05. 2023 do 24:00 dňa 31. 05. 2023 - odberatelia v mestskej časti Priekopa a Mesto Vrútky

od 07:00 dňa 01. 06. 2023 do 24:00 dňa 02. 06. 2023 - odberatelia v mestskej časti Záturčie, BD AUREL, OD JYSK, OD DECODOM, OC TULIP

od 07:00 dňa 06. 06. 2023 do 24:00 dňa 07. 06. 2023 - Mesto Vrútky, Priekopa, Košúty, Jilemnického 51, 53, 55, Kozmonautov 1-3, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-16, 17-19, 20-27, EB Fatra, AB OSBD, Zvolenská 22-27, fara Sever, Palkoviča 4, SVB Jilemnického 49, Dom sociálnych služieb META, Obal, OD Kaufland

od 07:00 dňa 12. 06. 2023 do 24:00 dňa 20. 06. 2023 - mestská časť Podháj

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 14. 6. 2023 – OC TESCO, OD NAY, OD OBI

od 7:00 dňa 12. 6. 2023 do 24:00 dňa 16. 6. 2023 – Spojená škola, NAVOS, VÝVOJ, voestalpine High Performance

od 7:00 dňa 17. 6. 2023 do 24:00 dňa 18. 6. 2023 – MV-Kasárne, Zimný štadión (STEFE), VLB a NB SNP 2 REALITY CENTER

od 7:00 dňa 3. 7. 2023 do 24:00 dňa 4. 7. 2023 - Katolícka ZŠ a MŠ Bernoláka, LIDL, ARTECH, Nálepkova 22-26, Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8,

Tomášikova 5-6, Zvolenská 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Tomášikova 7, Nálepkova 1-3, 7-11, Červenej armády 12-18, Komenského 6-7, 9-14, 15-17, MŠ Nálepkova