Dôležité oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Trnava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 21. 5. 2023.

Pripojenie a projektová dokumentácia

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Trnava kontaktujte Ing. Beatu Šabikovú na tel. č.: 033/5553 311, 0907 672 304 alebo mailom: beata.sabikova@mhth.sk.

Ak potrebujete vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo technickú podporu, kontaktujte Oddelenie technickej podpory tel. č.: 02/573 72 289, 0907 7703 030 alebo mailom: pavol.hotka@mhth.sk.