Dôležité oznamy

Termínový plán odstávok jednotlivých úsekov TN EBO Trnava 2024

REVÍZNY ÚSEK č. 1 (Prednádražie II. – Cassalle)
Termín:  03. 06. 2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 2 (Šafárikova, Bottova, Študentská)
Termín: 04. 06. 2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 3 (Kalinčiakova, Hodžova, Dohnányho, Nitrianska)
Termín: 05. 06. 2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 4 (Rybníková, Šrobárová, A. Kubinu, Suchovská, Trstínska)
Termín: 06. 06. 2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 5 (Clementisova, Starohájska, J. Slottu)
Termín: 10.06.2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.  
REVÍZNY ÚSEK č. 6 (Murgašova, Hajdóczyho, Rybníková)
Termín: 11. 06. 2024 od 6:00 do 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 7 (Centrum)
Termín: 12. 6. 2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 8 (Centrum)
Termín: 15. 6. 2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 9 (ŽOS, Nobelova, Vlárska, Bulharská)
Termín: 17. 6.2024 v čase 6:00 – 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 10 (Bratislavská, TAT, Mikovínyho, Linčianska)
Termín: 18. 06. 2024 od 6:00 do 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK č. 11 (Tesco, Zátvor, SOŠE)
Termín: 06. 08. 2024 od 6:00 do 18:00 hod.
REVÍZNY ÚSEK Č. 12 - EXTRAVILÁN
Termín: Odstávka EBO 32. týždeň, 2. 8. 2024 - 13. 8. 2024


Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Trnava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. ukončila vykurovanie od 29. 04. 2024.

Pripojenie a projektová dokumentácia

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Trnava kontaktujte Ing. Beatu Šabikovú na tel. č.: 033/5553 311, 0907 672 304 alebo mailom: beata.sabikova@mhth.sk.

Ak potrebujete vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo technickú podporu, kontaktujte Oddelenie investícií a opráv tel. č.: 033/5553 417, 0908 715 829 alebo mailom: Peter.Szollosy@mhth.sk