Dôležité oznamy

Vážení zákazníci spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.,

z dôvodu poruchy na napájači tepla z elektrárne Jaslovské Bohunice zo dňa  23. 01. 2024 od 11:00 hod. došlo k  dočasnému obmedzeniu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Trnava.

Naši zamestnanci na odstraňovaní poruchy nepretržite pracujú a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody budú obnovené v požadovanej kvalite  okamžite po odstránení poruchy.

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Trnava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 10. 10. 2023.

Pripojenie a projektová dokumentácia

V prípade záujmu o pripojenie nových odberných miest pre MHTH, závod Trnava kontaktujte Ing. Beatu Šabikovú na tel. č.: 033/5553 311, 0907 672 304 alebo mailom: beata.sabikova@mhth.sk.

Ak potrebujete vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo technickú podporu, kontaktujte Oddelenie investícií a opráv tel. č.: 033/5553 417, 0908 715 829 alebo mailom: Peter.Szollosy@mhth.sk