Obstarávanie

Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
17.05.2023 10:00 Revízia, oprava a tlaková skúška poistných ventilov Prebieha Pozvánka Žiadosť
31.05.2023 20:00 Dodávka Ionexových hmôt Prebieha Pozvánka Žiadosť
01.06.2023 10:30 Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
01.06.2023 10:30 Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
01.06.2023 15:00 Servis, údržba a diagnostika VN zariadení – distribučný transformátor T3 Prebieha Pozvánka Žiadosť
02.06.2023 10:30 Servis hydraulického systému - závod Zvolen Prebieha Pozvánka Žiadosť
02.06.2023 20:00 Revízie, OPaOS pre VTZ tlakové v súlade s Vyhl 508/2009 Z.z, Závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
05.06.2023 17:00 Povysávanie výsypky pod filtrom odsírenia Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.06.2023 10:00 Materiál na zváranie Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.06.2023 10:00 Odborné prehliadky a skúšky VTZ Elektrické v závode Trnava Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.06.2023 10:00 Dodávka a montáž stĺpového otočného žeriava pre MHTH závod Martin Prebieha Pozvánka Žiadosť
06.06.2023 11:00 Spojovací materiál Prebieha Pozvánka Žiadosť
07.06.2023 10:00 Zabezpečenie zhodnotenia stavebných odpadov recykláciou Prebieha Pozvánka Žiadosť
09.06.2023 20:00 Projektová dokumentácia a rekonštrukcia 5 kusov olejových spínačov 22 kV Prebieha Pozvánka Žiadosť
12.06.2023 09:00 Demontáž, dodávka a montáž recikulačného čerpadla 5 (RČ5) VhJ - závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť
13.06.2023 10:00 Oprava výtlkov na pozemnej komunikácii na Teplárenskej ulici - MHTH Košice Prebieha Pozvánka Žiadosť
13.06.2023 10:30 Čistiace a upratovacie služby, dokončovacie stavebné práce Prebieha Pozvánka Žiadosť
13.06.2023 20:00 Nákup meračov spotreby tepla a vody s príslušenstvom, závod Bratislava Prebieha Pozvánka Žiadosť