Študenti

Naším cieľom je pomôcť pri raste novej generácie energetikov. Skúsení kolegovia sa veľmi radi podelia o svoje dlhoročné skúsenosti a pomôžu mladým ľuďom naštartovať svoju kariéru. Spolupracujeme s vysokými a strednými školami, ale aj s konkrétnymi študentmi. Ponúkame prax vo výrobnom, technickom, IT či chemickom odbore, a tiež konzultácie pri diplomových a iných študentských prácach, organizujeme exkurzie, našu prácu prezentujeme aj na konferenciách zameraných na energetiku. Čítaj ďalej

MHTH trainee program

Jednoročný rotačný program ti prináša možnosť prejsť si viacerými oddeleniami, na ktorých budeš mať príležitosť pracovať s odborníkmi v danom fachu na konkrétnych zadaniach. Získaš vhľad do charakteristík jednotlivých častí procesov a budeš mať otvorené dvere na odštartovanie svojej kariéry v MH Teplárenskom holdingu.

Svoj trainee program môžeš uskutočniť v jednom z našich 6 závodov: v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine, Zvolene alebo v Košiciach. 

Viac informácií nájdeš na stránke MHTH trainee program  | SKÚSENOSŤ vs. MLADOSŤ 

Ako na prax u nás?

Ponúkame prax na nasledovných pozíciách. Prihlásiť sa môžu stredné a vysoké školy alebo priamo študenti prostredníctvom emailu: studenti@mhth.sk.

1. Mechanik MaR
2. Elektrikár
3. Manipulant TTZ
4. Operátor energetických zariadení (kurič, strojník, dispečer)
5. Chemik + laboratórium

Spolupráca na diplomových prácach

Témy diplomových prác, na ktorých s tebou budeme radi spolupracovať:

 1. Analýza plánovania výroby.
  • Posúdiť spôsob plánovania výroby tepla vo všetkých prevádzkach s maximalizáciou výroby EE.
  • Poukázať na  priority prípadne možné riziká pri plánovaní.
  • Porovnať plán so skutočnou. 
  • Navrhnúť  vylepšenia pre plánovanie výroby.
 2. Akumulácia tepla.
  • Zhodnotiť a navrhnúť možnosti akumulácie tepla v procese riadenia výroby vo všetkých prevádzkach.
  • Vplyv akumulácie tepla na tepelné straty (akumulátor, akumulácia do HV...).
  • Vyhodnotiť aký ma akumulácia prínos pre teplárenstvo.
 3. Tepelné straty.
  • Zhodnotiť tepelné straty na zdrojoch a HV rozvodoch vo všetkých prevádzkach.
  • Navrhnúť možnosti zníženia.
  • Ekonomická analýza.
 4. Kybernetická bezpečnosť v teplárenstve.
  • Teoretická analýza. 
  • Popísanie súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti.
  • Analýza dostupných Open source nástrojov pre kybernetickú bezpečnosť so zameraním na energetiku.
  • Dopady kybernetického útoku na teplárenstvo.
  • Návrh na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti.
 5. Kybernetická bezpečnosť – možnosti prepojenia riadiacich systémov s office sieťou.
  • Popísanie možnosti neoprávneného prístupu k riadiacim systémom.
  • Analyzovať systémové riešenia prepojenia riadiacich systémov (technologickej siete) s office sieťou (online prístup).
  • Návrh riešenia prepojenia RS a Office.
 6. Predikcia odberu odovzdávacích staníc tepla.
  • Analýza prevádzky OST. (obdobie..)
  • Navrhnúť predikčný model cez neurónové siete.
  • Aplikácia modelu v sieti MHTH Bratislava.
  • Porovnanie modelu so skutočnosťou.
 7. Výroba zelenej energie.
  • Analýza možnosti výroby zelenej energie v podmienkach MHTH Bratislava.
  • Ekonomický prínos.
  • Rozvoj, modernizácia MHTH Bratislava.
 8. Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7.
  • Analýza vybranej časti teplárne.
  • Naprogramovanie vybranej časti teplárne.
  • Simulácia pomocou simulátora SIMATIC PLSIM.
  • Návrh simulácie v simulačnom SW SIMIT od spoločnosti Siemens.