Dôležité oznamy

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 7. 4. 2024.

Závod MHTH Žilina bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o ponechaní spusteného vykurovania, a to len v tých objektoch kde to je technicky možné zabezpečiť.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005  § 1 ods. 2, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. spustila vykurovanie od 5. 10. 2023.