Dôležité oznamy

Vážený odberateľ,

oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijnej opravy HV na trase HV MHTH ZA – Hliny - Solinky, bude dočasne prerušená dodávka tepelnej energie zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom na odberných miestach MHTH, závod Žilina 10. 07. 2024 streda od 7:30 hod. Obnovenie dodávok tepla bude 10. 07. 2024 streda do cca 11:30 hodiny. 

Odstávka sa bude týkať odberných miest ZA.8, 9, 11, 21, 28, 35, 36, 55, 77, 123, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 124, 125, 169, 384, 421.

V prípade potreby, podrobnejšie informácie poskytne pracovník útvaru rozvodov, p. Trúchly na č.t. 0908 910 026.  

 Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. ukončila vykurovanie od 30. 4. 2024.