Dôležité oznamy

Oznam pre odberateľov pripojených na OST

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 20. 5. 2023.

Výmena parovodu za horúcovod

Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti, a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpili sme k jeho výmene. Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch, tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Našou snahou je, aby boli dodávky tepla a teplej vody obmedzované minimálne. Okrem iného to znamená, že budeme používať náhradné zdroje tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody. Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne.

Harmonogram prác:

 • od 13. marca do 11. júna –  v okolí Rajeckej cesty, stanice Žilina-Záriečie a na Dolných Rudinách
 • od 11. apríla do 11. júna – v okolí ulíc Hlinská, Nešporová, A. Rudnaya
 • od 2. mája do 2. júla – Saleziánska ulica
 • od 29. mája do 2. júla – Mostná ulica
 • od 29. mája do 8. júla – v okolí ulíc Jarná a Saleziánska
 • od 12. júna do 7. augusta  - v okolí ul. Lichardová, Komenského
 • od 5. júna do 7. júla  Antona Bernoláka a Puškinova
 • od 22. mája do 30. júna – ul. Tomáša Ružičku
 • od 10. júla do 4. augusta v okolí ul. Puškinova a Antona Bernoláka
 • od 17. júla do 11. augusta – ul. Puškinova
 • od 24. júla do 18. augusta – ul. Čajaková
 • od 24. júla do 8. septembra v okolí  ul. Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho