Mgr. Ján Štriho, EMBA

Mgr. Ján Štriho, EMBA

riaditeľ

O nás

MHTH Zvolen spravuje podstatnú časť primárnych rozvodných sietí tepla v meste. Teplom zásobuje asi 11 000 domácností, kde zabezpečuje tepelnú pohodu pre viac ako 30-tisíc obyvateľov. Do verejného sektora (najmä školy a športové zariadenia) smeruje okolo 10 % a do sektoru priemyslu približne 30 % dodaného tepla. Okrem elektriny, vyrobenej priamo v teplárni je MHTH Zvolen aj prevádzkovateľom malej vodnej elektrárne Slatinka.

78

78

Inštalovaný tepelný výkon v MW

1

1

Inštalovaný elektrický výkon v MW

21

21

Kilometrov rozvodov