Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 11.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
5100002466 278.00 EUR 02.01.2023 KARIREAL SLOVAKIA, a.s.,Nová 17 Pezinok 902 03,35785403
5100002467 178.00 EUR 02.01.2023 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2 Bratislava 811 06,44413467
5100002468 2640.00 EUR 4600002494 02.01.2023 JPX s.r.o.,Chabenecká 5190/3 Banská Bystrica 974 11,50543105
5100002469 1200.00 EUR 02.01.2023 MH Manažment, a. s.,Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01,50088033
5100002470 216.00 EUR 02.01.2023 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5100002471 591.00 EUR 4600002435 02.01.2023 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100002472 2236.00 EUR 4600002434 02.01.2023 Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.,Rusovská cesta 36 Bratislava 851 01,36838209
5100002473 4611.00 EUR 6600000104 02.01.2023 Bytkomfort - BA, a.s.,Železničiarska 13 Bratislava 811 04,35736275
5100002474 104.00 EUR 4600002604 02.01.2023 Pradiareň 1900 s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51813858
5100002475 85.00 EUR 4600001389 02.01.2023 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov NARCIS,Narcisová 56 Bratislava 821 01,31806716
5100002476 3960.00 EUR 4600002294 02.01.2023 VSD, s.r.o.,Trebišovská 3 Bratislava 821 02,35814560
5100002477 4339.00 EUR 4600000885 02.01.2023 Mgr. Daniela Rozgoňová VB a NB,Gemerská 1B Bratislava 821 08,
5100002478 69.00 EUR 4600002021 02.01.2023 Rosum s. r. o.,Bajkalská 19B Bratislava 821 01,36799041
5100002479 3.00 EUR 4600002550 02.01.2023 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100002480 128.00 EUR 4600002646 02.01.2023 YIT Správcovská spoločnosť s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51863022
5100002481 107.00 EUR 4600002532 02.01.2023 YIT Správcovská spoločnosť s.r.o.,Svätoplukova II. 18892/2 A Bratislava 821 08,51863022
5100002482 120.00 EUR 4600002138 02.01.2023 Korporátne služby s.r.o.,Sliačska 1 Bratislava 831 02,50490273
5100002483 204.00 EUR 4600002457 02.01.2023 Jarabiny Invest, a. s.,Staromestská 3 Bratislava 811 03,36777536
5100002484 95.00 EUR 4600002389 02.01.2023 Nový Ružinov s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,48288560
5100002485 30.00 EUR 4600002200 02.01.2023 Nový Ružinov s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,48288560
5100002486 30.00 EUR 4600002199 02.01.2023 Nový Ružinov s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,48288560
5100002487 30.00 EUR 4600002090 02.01.2023 Nový Ružinov s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,48288560
5100002488 30.00 EUR 4600002091 02.01.2023 Nový Ružinov s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02,48288560
5100002489 300.00 EUR 4600001711 02.01.2023 BD company, s. r. o.,Drotárska cesta 102 Bratislava 811 02,47239557
5100002490 232.00 EUR 4600002247 02.01.2023 Slovenská obchodná inšpekcia,Bajkalská 21/A Bratislava 827 99,17331927
5100002491 106.00 EUR 4600001932 02.01.2023 SLOVUNIT R71 s. r. o.,Račianska 96 Bratislava 831 02,46251472
5100002492 55.00 EUR 4600001465 02.01.2023 BYTOKOMPLET, s.r.o.,Kamenárska 18 Bratislava 821 04,35698845
5100002493 9.00 EUR 4600000376 02.01.2023 Stavebné bytové družstvo Trenčianska,Bajkalská 22 Bratislava 821 09,35814021
5100002494 4.00 EUR 4600000083 02.01.2023 NIBACO a.s.,Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52,35682680
5100002495 0.00 EUR 4600000369 02.01.2023 BYTOSERVIS spol. s r.o.,Bachova 7 Bratislava 821 03,30775817
5100002496 0.00 EUR 4600000366 02.01.2023 BYTOSERVIS spol. s r.o.,Bachova 7 Bratislava 821 03,30775817
5100002497 9.00 EUR 4600002300 02.01.2023 H-PROBYT, spol. s r.o.,Povraznícka 4 Bratislava 811 05,35722924
5100002498 3000.00 EUR 4600002050 02.01.2023 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100002499 230.00 EUR 4600001032 02.01.2023 Doprastav, a.s.,Drieňová 27 Bratislava 826 56,31333320
5100002500 582.00 EUR 4600001799 02.01.2023 Danube Facility Services, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,35953705
5100002501 612.00 EUR 4600001634 02.01.2023 Central Shopping Center, a. s.,Námestie Mateja Korvína 1 Bratislava 811 07,46872884
5100002502 213.00 EUR 4600002345 02.01.2023 Landererova 12, s.r.o,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,47599219
5100002503 300.00 EUR 4600002168 02.01.2023 Pribinova 19, a.s.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,47243392
5100002504 116.00 EUR 4600002437 02.01.2023 Račianska - Reality, a.s.,Račianska 1523/71 Bratislava 831 02,51284219
5100002505 61.00 EUR 4600002233 02.01.2023 AHOJ DEVELOPMENT s. r. o.,Račianska 71 Bratislava 831 02,35908378
5100002506 330.00 EUR 4600002632 02.01.2023 Veolia Energia Slovensko, a. s.,Einsteinova 21 Bratislava 851 01,35702257
5100002507 348.00 EUR 4600002631 02.01.2023 Veolia Energia Slovensko, a. s.,Einsteinova 21 Bratislava 851 01,35702257
5100002508 2927.00 EUR 4600002606 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100002509 1009.00 EUR 4600000199 02.01.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s.,Kominárska 2,4 Bratislava 3 832 03,31322000
5100002510 382.00 EUR 4600002205 02.01.2023 Bavint, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,36725994
5100002511 177.00 EUR 4600002023 02.01.2023 Bavint, s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01,36725994
5100002512 4112.00 EUR 4600000497 02.01.2023 Spoločenstvo vlastníkov bytov Svojeť - 84 b.j.,Karadžičova 6 Bratislava 821 08,30851599
5100002513 3200.00 EUR 6600000190 02.01.2023 SCHEIBNER INSURANCE BROKER s.r.o.,Ľaliová 23/2787 Bratislava 821 05,46825291
5100002514 480.00 EUR 4600002702 02.01.2023 DAIKON, s.r.o.,Tešedíkovo 78 Tešedíkovo 925 82,36273228
5100002515 440.00 EUR 4600002702 02.01.2023 DAIKON, s.r.o.,Tešedíkovo 78 Tešedíkovo 925 82,36273228
5100002516 2889.00 EUR 4600001009 02.01.2023 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.,Líščie Nivy 15 Bratislava 821 08,35830085
5100002517 3900.00 EUR 4600001009 02.01.2023 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.,Líščie Nivy 15 Bratislava 821 08,35830085
5100002518 15960.00 EUR 4600002170 02.01.2023 MENOLLI, s.r.o.,Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02,36666602
5100002519 5303.00 EUR 4600002378 02.01.2023 Sociálna poisťovňa,ul. 29. augusta 8 a 10 Bratislava 1 813 63,30807484
5100002520 10845.00 EUR 4600000347 02.01.2023 Naša správcovská, s.r.o.,Miletičova 23 Bratislava 821 09,35842474
5100002521 11700.00 EUR 4600000066 02.01.2023 B O D I M E X , spol. s r.o.,Miletičova 3/a Bratislava 2 821 08,00686182
5100002522 48302.00 EUR 02.01.2023 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5100002523 20148.00 EUR 0046002371 02.01.2023 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5100002524 1000.00 EUR 02.01.2023 ACD s.r.o.,M.R.Štefánika 1689 Detva 962 12,36618756
5100002525 52349.00 EUR 6600000213 02.01.2023 REA- S s.r.o.,Mostárenská 9 Brezno 977 01,36059099
5100002526 26700.00 EUR 6600000191 02.01.2023 ISENG - MONT, s.r.o.,Červenej armády 18 Levice 934 01,34127071
5100002527 60.00 EUR 03.01.2023 MÚZA GROUP, s.r.o.,Pri prachárni 5 Košice 040 11,51667509
5100002528 312.00 EUR 4600002668 03.01.2023 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5100002529 331.00 EUR 6600000120 03.01.2023 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,Röntgenova 26 Bratislava 851 01,35701722
5100002530 2.00 EUR 03.01.2023 NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť,Mlynské Nivy 45 Bratislava 821 09,35919001
5100002531 611.00 EUR 6600000067 03.01.2023 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5100002532 1532.00 EUR 03.01.2023 Pivnica u zlatej husi,s.r.o.,Pezinská 2 Slovenský Grob 900 26,35884045
5100002533 1522.00 EUR 0342200000 03.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002534 560.00 EUR 03.01.2023 Linde Gas s. r. o.,Tuhovská 3 Bratislava 831 06,31373861
5100002535 3406.00 EUR 0422200000 03.01.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS,Trnavská cesta 64 Bratislava 821 02,13994964
5100002536 1936.00 EUR 03.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002537 2325.00 EUR 2103310015 03.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002538 91.00 EUR 03.01.2023 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5100002539 26946.00 EUR 6600000237 03.01.2023 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5100002540 3000.00 EUR 03.01.2023 H.E.E.Consult, s.r.o.,Dolný Šianec 18/B Trenčín 911 01,36297542
5100002541 13484.00 EUR 03.01.2023 Vodohospodárska výstavba, š.p.,Karloveská 2 Bratislava4 842 04,00156752
5100002542 1045835.00 EUR 0046002458 04.01.2023 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,Štefanovičova 4 Bratislava 816 23,00585441
5100002543 57162.00 EUR 4600001127 04.01.2023 VIPA, s.r.o.,Pribišova 1 Bratislava 4 841 05,35719621
5100002544 360.00 EUR 4600002702 04.01.2023 DAIKON, s.r.o.,Tešedíkovo 78 Tešedíkovo 925 82,36273228
5100002545 3870.00 EUR 4600002420 04.01.2023 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100002546 1466.00 EUR 4600002668 04.01.2023 Hilka, s.r.o.,Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04,50729454
5100002547 4617.00 EUR 0046002342 04.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002548 9704677.00 EUR 6600000329 04.01.2023 CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,Václavské náměstí 846/1 Praha 1 110 00,25692917
5100002549 2900750.00 EUR 0005422122 04.01.2023 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ A.S.,STARÉ NÁMĚSTÍ 69 SOKOLOV 356 01,26348349
5100002550 5000.00 EUR 04.01.2023 Metsä Tissue Slovakia, s.r.o.,CELULÓZKA 3494 ŽILINA 010 01,36381306
5100002551 131.00 EUR 04.01.2023 Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919
5100002552 1754.00 EUR 04.01.2023 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100002553 820.00 EUR 04.01.2023 Metsä Tissue Slovakia, s.r.o.,CELULÓZKA 3494 ŽILINA 010 01,36381306
5100002555 112.00 EUR 04.01.2023 Stredná odborná škola dopravná,Rosinská cesta 2 ŽILINA 010 08,00651117
5100002556 325.00 EUR 4600002635 05.01.2023 AMKOV, s. r. o.,Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07,46715061
5100002557 403.00 EUR 4600002635 05.01.2023 AMKOV, s. r. o.,Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07,46715061
5100002558 45.00 EUR 4600002637 05.01.2023 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5100002559 4599.00 EUR 6600000164 05.01.2023 MEZON Services Slovakia, s.r.o.,Stredná 19 Trnava 917 01,47211334
5100002560 4466.00 EUR 6600000167 05.01.2023 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100002561 3158.00 EUR 6600000166 05.01.2023 Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.,Strojnícka 8 Bratislava 827 01,35970740
5100002562 1725.00 EUR 4600001561 05.01.2023 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5100002563 7545.00 EUR 4600000252 05.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002564 45.00 EUR 0212200000 05.01.2023 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5100002565 1080.00 EUR 0682200000 05.01.2023 SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava,Študentská 23 Trnava 917 45,00491861
5100002566 2925.00 EUR 0652200000 05.01.2023 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnav,Jána Bottu 31 Trnava 917 87,53242599
5100002567 3465.00 EUR 0172200000 05.01.2023 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99,36631124
5100002568 862.00 EUR 0005150120 05.01.2023 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100002569 40000.00 EUR 0046002485 05.01.2023 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5100002570 33728.00 EUR 6600000307 05.01.2023 RHOMBUS, s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,53678524
5100002571 202360.00 EUR 6600000307 05.01.2023 RHOMBUS, s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,53678524
5100002572 178.00 EUR 05.01.2023 Soft-Tech, s.r.o.,288 Breznica Breznica 091 01,45917272
5100002573 6000.00 EUR 0035110917 05.01.2023 INTERKONTAKT SPOL. S R.O.,MIEROVÁ 129 BRATISLAVA 821 05,17323843
5100002574 2783.00 EUR 0222200000 09.01.2023 COMAX - TT, a.s.,Coburgova 84 Trnava 917 48,36238147
5100002575 2783.00 EUR 0572200000 09.01.2023 City-Arena PLUS a.s.,Kollárova 20 Trnava 917 01,47009616
5100002576 12850.00 EUR 0101051217 09.01.2023 VST Engineering, s.r.o.,Semtín 79 Pardubice 533 53,25264087
5100002577 1388.00 EUR 0054180615 09.01.2023 HORVÁT servis, s. r. o.,Bánovská cesta 11 Žilina 010 01,47644273
5100002578 39000.00 EUR 09.01.2023 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,Tomášikova 28B Bratislava 821 01,35914921
5100002579 16271.00 EUR 6600000137 09.01.2023 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Žilina závod 01 Žilina -Čadca,BÔRICKÁ CESTA 1960 ŽILINA
5100002580 369.00 EUR 0091120906 09.01.2023 Oravská vodár.spoločnosť, a.s.,Bysterecká 2180 Dolný Kubín 026 80,36672254
5100002581 18.00 EUR 09.01.2023 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100002582 49.00 EUR 09.01.2023 Michal Machay - DESIGN PLUS,Stredisková 2741/15 Lieskovec 962 21,41190904
5100002583 1050.00 EUR 10.01.2023 emPULSE, s.r.o.,Revolučná 10 Žilina 010 01,44763247
5100002584 11257.00 EUR 6600000322 10.01.2023 Mestská časť Bratislava Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3 Bratislava 1 814 21,00603147
5100002585 3526.00 EUR 0562200000 10.01.2023 City-Arena a.s.,Kapitulská 5 Trnava 917 01,46682848
5100002586 4508.00 EUR 0542200000 10.01.2023 City-Arena a.s.,Kapitulská 5 Trnava 917 01,46682848
5100002587 5.00 EUR 0022200000 10.01.2023 STEFE Trnava, s. r. o.,Františkánska 16 Trnava 917 32,36277215
5100002588 496.00 EUR 0642200000 10.01.2023 Spojená škola, Beethovenova 27, Trn,Beethovenova 27 Trnava 917 08,35630060
5100002589 100.00 EUR 0046002375 10.01.2023 MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného čl. štátu,Pribinova 10 Bratislava 811 09,
5100002590 100.00 EUR 0046002375 10.01.2023 MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného čl. štátu,Pribinova 10 Bratislava 811 09,
5100002591 9985.00 EUR 6600000138 10.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Prešovská 48 Bratislava 29 826 46,35850370
5100002592 143.00 EUR 10.01.2023 Mgr. Marcela Musílková,Osadní 869/32 Praha 7 - Holešovice 170 00,71304819
5100002593 33800.00 EUR 10.01.2023 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5100002594 95.00 EUR 10.01.2023 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o,Duklianska 11 Prešov 080 01,36501891
5100002595 350.00 EUR 10.01.2023 František Bologa,Mládeže 397/27 Dolný Hričov 013 41,51630192
5100002596 20.00 EUR 11.01.2023 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5100002597 1.00 EUR 0046000826 11.01.2023 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100002598 43325.00 EUR 6600000270 11.01.2023 SLOVTREND, s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,47714514
5100002599 10000.00 EUR 0762200000 11.01.2023 KLIV, s.r.o.,Agátová ulica 3388/4 Trnava 917 01,46136207
5100002600 2967.00 EUR 0046002457 11.01.2023 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100002601 2775.00 EUR 11.01.2023 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5100002602 11.00 EUR 11.01.2023 Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 1 816 47,36361518
5100002603 120000.00 EUR 11.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5100002604 5200.00 EUR 6600000328 11.01.2023 DLOUHÝ TECHNOLOGY s.r.o.,Stárkova 7 ŽILINA 010 01,36386871
5100002605 67700.00 EUR 0046002393 11.01.2023 CORADO - SOAT, spol. s r.o.,Párovská 2 Nitra 949 01,34104569
5100002606 5281250.00 EUR 6600000003 11.01.2023 ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941
5100002607 9672.00 EUR 0046002402 11.01.2023 Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993
5100002608 4389.00 EUR 6600000003 11.01.2023 ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941
5100002609 3000.00 EUR 0046002402 11.01.2023 Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993
5100002610 350.00 EUR 4600000364 11.01.2023 Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej,Bílikova 1 Bratislava - Dúbravka 841 01,30856035
5100002611 57891.00 EUR 6600000286 11.01.2023 OMPRO SK, spol. s r.o.,Štúrova 34 Leopoldov 920 41,36272698
5100002612 434.00 EUR 11.01.2023 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100002613 103.00 EUR 0122200000 11.01.2023 TSS Group a. s.,Továrenská 50 Dubnica nad Váhom 018 41,36323551
5100002614 19843.00 EUR 0046002483 11.01.2023 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,Dostojevského rad 4 Bratislava 815 74,00151700
5500002988 SW údržba, zahŕňa aj SLA 4930.00 EUR 02.01.2023 ECM MONITORY, spol. s r.o.,Kuzmányho 57 Košice 040 01,31680372
5500002990 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 67323.00 EUR 02.01.2023 Magix, s. r. o.,Priemyselná 1/A Bratislava 821 09,46182071
5500002991 Stavby 800.00 EUR 02.01.2023 Ing. Ján Longa,Nová 542/69 Viničné 900 23,13963180
5500002992 Ostatné služby daňové 41500.00 EUR 02.01.2023 PANDA - KOŠICE s.r.o.,Wurmova 6 Košice 040 23,45361142
5500002993 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 3264.00 EUR 02.01.2023 ACEL, s.r.o.,Okružná 2, Levice 934 01,36559962
5500002994 Ostatný materiál 31.00 EUR 02.01.2023 Inter Cars Slovenská republika s.r.o.,Ivánska cesta 2 Bratislava 821 04,35938111
5500002995 Amoniak. 49500.00 EUR 02.01.2023 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500002996 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 1560.00 EUR 02.01.2023 DI MECHANIK s.r.o.,Oceliarska 448 Žilina 010 01,36414310
5500002997 Náklady na odborné poradenstvo 14400.00 EUR 02.01.2023 nlc s.r.o.,Jána Kollára 31 Banská Bystrica 974 01,48148407
5500002998 SW údržba, zahŕňa aj SLA 693.00 EUR 02.01.2023 BIOMETRIC, spol. s r. o.,Rovniankova 2/1658 Bratislava 5 851 02,43874801
5500002999 Outsourcing 600.00 EUR 02.01.2023 CellQoS, a.s.,Koniarekova 19 Trnava 917 21,36817864
5500003000 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 15000.00 EUR 03.01.2023 DIVINO s. r. o.,Jeséniova 4/E Bratislava 831 01,46492542
5500003001 Opravy-použitý materiál 925.00 EUR 4600002697 03.01.2023 ENTO Železiarstvo, s.r.o.,Turbínova 1 Bratislava 3 831 04,35798505
5500003002 Opravy a údržba vozidiel 10000.00 EUR 03.01.2023 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5500003003 Opravy a údržba vozidiel 10000.00 EUR 03.01.2023 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5500003004 Náhradné diely 248.00 EUR 03.01.2023 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5500003005 Náhradné diely 441.00 EUR 03.01.2023 AZ CAR s.r.o.,Varín 1052 Varín 013 03,36417688
5500003006 Služby spojené s nájmom 43001.00 EUR 0055190619 03.01.2023 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500003007 Firemné oblečenie – nie OOPP 776.00 EUR 6600000161 03.01.2023 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500003008 Náklady na reklamu 3000.00 EUR 03.01.2023 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500003009 Ochranné pracovné prostriedky 2566.00 EUR 6600000135 03.01.2023 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500003010 Toaletný papier, mydlá... 58.00 EUR 03.01.2023 ZDENKO BELANEC - PREDAJ, SERVIS GASTRO ZARIADENIA,Ku škôlke 215 Źilina-Zádubie 010 03,43594565
5500003011 Ističe, zásuvky, káble.... 1738.00 EUR 03.01.2023 LED LUMINO S.R.O.,J.MARTÁKA 3792/1 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,47723815
5500003012 Toaletný papier, mydlá... 538.00 EUR 03.01.2023 VEIDEC SK, s. r. o.,Bytčická 2 ŽILINA 010 01,36421162
5500003013 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 34580.00 EUR 03.01.2023 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500003014 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 950.00 EUR 03.01.2023 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500003015 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 1600.00 EUR 04.01.2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o.,Clementisova 5 Košice 040 22,36607959
5500003017 Náhradné diely 1305.00 EUR 04.01.2023 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500003018 Stavby 800.00 EUR 04.01.2023 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5500003019 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 118.00 EUR 04.01.2023 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.,Jiráskova 165/2 Stará Turá 916 01,45404879
5500003020 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 180.00 EUR 04.01.2023 Petit Press, a.s.,Lazaretská 12 Bratislava 811 08,35790253
5500003021 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 609.00 EUR 04.01.2023 MAFRA Slovakia, a.s.,Kalinčiakova 33 Bratislava 831 04,51904446
5500003022 opravy zariadení 840.00 EUR 04.01.2023 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500003024 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 475.00 EUR 04.01.2023 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5500003025 Nákup pohonných hmôt nafta 274.00 EUR 05.01.2023 OMV - International Services Ges.m.b.H., Trabrennstraße 6-8 Wien 1020,26882244-2-
5500003027 IT CapEx HW 4985.00 EUR 05.01.2023 NETLAB IT, spol. s r. o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,35681934
5500003029 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 143.00 EUR 05.01.2023 GUMEX SK, spol. s r.o.,Studená 5 Bratislava 821 04,36366811
5500003031 Ostatný materiál 44.00 EUR 05.01.2023 COMMERC SERVICE spol. s r.o.,Ku Surdoku č.35 Prešov 080 01,31659551
5500003032 Náhradné diely 1239.00 EUR 09.01.2023 PRAKTIKPUMP s.r.o.,Jesenského 621/63 Zvolen 960 01,36647861
5500003033 Nákup pohonných hmôt nafta 2843.00 EUR 0012006000 09.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5500003034 Drevná štiepka 17366.00 EUR 09.01.2023 AB Laz s.r.o.,Ábelová 186 Ábelová 985 13,46418521
5500003035 Drevná štiepka 5513.00 EUR 09.01.2023 BioEkoTerm, spol. s r.o.,Osloboditeľov 146/32 Závadka nad Hronom 976 67,36631264
5500003036 Drevná štiepka 4429.00 EUR 09.01.2023 GreenENERGYs.r.o.,Dolinky 1337/12 Detva 962 12,50848151
5500003037 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 630.00 EUR 09.01.2023 ALEZA INTERIER, s.r.o.,Na Grunte 5A Bratislava 831 52,36740870
5500003038 Drevná štiepka 18676.00 EUR 09.01.2023 PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520
5500003039 Nákup pohonných hmôt nafta 9956.00 EUR 09.01.2023 OMV Slovensko s.r.o.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,00604381
5500003040 Stroje, prístroje a zariadenia 52.00 EUR 09.01.2023 AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.,Chrenovská 22/1659 Nitra 949 01,31440690
5500003041 Náhradné diely 314.00 EUR 10.01.2023 DANFOSS, spol. s r.o.,Továrenská 49 Zlaté Moravce 953 36,31380344
5500003042 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 8750.00 EUR 10.01.2023 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500003043 Opravy a údržba vozidiel 1600.00 EUR 10.01.2023 VEMAX, s.r.o.,Robotnícka 10774/9 Martin 036 01,36405370
5500003044 Služby spojené s nájmom 239.00 EUR 10.01.2023 PBGAS, s.r.o.,K cintorínu 668/61 Žilina 010 04,45344396
5500003045 Náhradné diely 2000.00 EUR 10.01.2023 VOJTECH JURÁŠEK-SHERWOOD,Horná Štubňa 29 Horná Štubňa 038 46,40629295
5500003046 Drevná štiepka 67557.00 EUR 10.01.2023 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500003047 Drevná štiepka 147742.00 EUR 10.01.2023 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500003048 Drevná štiepka 70679.00 EUR 10.01.2023 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500003049 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 147.00 EUR 10.01.2023 Izol systém, s.r.o.,Zlatovská 1292/24 Trenčín 911 05,36317365
5500003050 Ističe, zásuvky, káble.... 227.00 EUR 10.01.2023 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500003051 Ostatný materiál 25.00 EUR 10.01.2023 EUROSTEEL PLUS s.r.o.,Môťovská cesta 9519 Zvolen 960 01,50133594
5500003052 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 841.00 EUR 10.01.2023 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500003053 Znalecké a odborné posudky 1038.00 EUR 10.01.2023 ALS SK, s. r. o.,Kirejevská 1678 Rimavská Sobota 979 01,36629324
5500003054 Zneškodnenie ostatných odpadov 1000.00 EUR 10.01.2023 LK TRANS-SK,s.r.o.,Klimovské 653 Žilina 010 01,36748277
5500003055 Ističe, zásuvky, káble.... 185.00 EUR 11.01.2023 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500003056 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 642.00 EUR 11.01.2023 ANNEX MARTIN S.R.O. VELKO-MALOPREDAJ,NÁMESTIE PROTIF.BOJOVNÍKOV 1706 MARTIN 036 01,36422584
5500003057 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 377.00 EUR 11.01.2023 INKUR S.R.O.,ROBOTNÍCKA 1C MARTIN 036 01,31568700
5500003058 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 800.00 EUR 11.01.2023 ING. Ján Buchanec Technik,JESENSKÉHO 14 MARTIN 036 01,33576009
5500003059 Ističe, zásuvky, káble.... 222.00 EUR 11.01.2023 Toplux Martin s.r.o.,Kollárová 5340/90 Martin 036 01,51429918
5500003060 Revízie strojov a zariadení 1394.00 EUR 11.01.2023 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500003061 Nákup stravy 6500.00 EUR 11.01.2023 FANČI s.r.o.,Čsl. armády 1699/12 Martin 036 01,47190001
5500003062 Náklady na odborné poradenstvo 2000.00 EUR 11.01.2023 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500003063 Ističe, zásuvky, káble.... 5000.00 EUR 11.01.2023 RL TRADING S.R.O.,PUŠKINOVA 4616/1 MARTIN 036 01,44754728
5500003064 SW údržba, zahŕňa aj SLA 27275.00 EUR 11.01.2023 Pantek (CS), s.r.o.,Sušilova 1528/1 Hradec Králové 500 02,49287923
5500003065 Ističe, zásuvky, káble.... 467.00 EUR 11.01.2023 BKL elektro MT,s.r.o.,Ul.pri Turci 24 Martin 036 01,50605640
5500003066 Ističe, zásuvky, káble.... 71.00 EUR 11.01.2023 LED LUMINO S.R.O.,J.MARTÁKA 3792/1 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,47723815
5500003067 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 995.00 EUR 11.01.2023 JGV trade s.r.o.,V úvoze 11 Košice 040 12,46909460
5500003068 Náhradné diely 478.00 EUR 11.01.2023 DANFOSS, spol. s r.o.,Továrenská 49 Zlaté Moravce 953 36,31380344
5500003069 Náhradné diely 2839.00 EUR 11.01.2023 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500003070 Opravy a údržba vozidiel 373.00 EUR 11.01.2023 AUTO SLOVÁK s.r.o.,Strážska cesta 5614 Zvolen 960 01,36033693
5500003071 Náhradné diely 315.00 EUR 11.01.2023 TOMIRTECH, s. r. o.,Demänovská 867 Liptovský Mikuláš 031 01,36369365
5500003072 Stroje, prístroje a zariadenia 300.00 EUR 11.01.2023 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500003073 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 861.00 EUR 11.01.2023 KÁVOMATY, s.r.o.,Nižná brána 2 Kežmarok 060 01,31735657
5500003074 Ostatné služby daňové 10000.00 EUR 11.01.2023 MRVÁŇ, s.r.o.,Langsfeldova 11547/1C Martin 036 01,51645068
5500003075 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 1500.00 EUR 11.01.2023 COMPLEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Cintorínska 7 Košice 040 01,17078105
5500003076 Služby spojené s nájmom 6571.00 EUR 2110310019 11.01.2023 ČSOB Leasing, a.s.,Žižkova 11 Bratislava 815 10,35704713
5500003077 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 7000.00 EUR 11.01.2023 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500003078 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 6600.00 EUR 11.01.2023 ASKOZVAR, s.r.o.,Hraničná 2/A Košice 040 17,36175200
5500003079 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 290.00 EUR 11.01.2023 MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637
5500003080 Opravy a údržba vozidiel 1155.00 EUR 11.01.2023 Terrastroj spol. s r.o.,Vlčie hrdlo 90/A Bratislava 821 07,00643581
5500003081 Ostatné služby daňové 3038.00 EUR 11.01.2023 Dolphin Central Europe, s.r.o.,Nádražná 1958 Ivanka pri Dunaji 900 28,50046586
5500003082 Stavby 34000.00 EUR 12.01.2023 ECONS ENERGY, a.s.,Zádielská 3 Košice 040 01,31654924
5500003083 ND motorových vozidiel, pneumatiky 4158.00 EUR 12.01.2023 A.R.S. spol. s r.o.,Medený Hámor 4 Banská Bystrica 974 01,31560270
5500003084 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 382.00 EUR 12.01.2023 ST - Trade s.r.o.,Priemyselná 10 Trnava 918 38,44883471
5500003086 Chemikálie na úpravu vody. 11143.00 EUR 12.01.2023 BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884
5500003087 Náklady na vypúšťanie odpadových vôd 1300.00 EUR 12.01.2023 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5500003088 Ističe, zásuvky, káble.... 1672.00 EUR 12.01.2023 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500003089 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 10750.00 EUR 12.01.2023 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500003090 Firemné oblečenie – nie OOPP 5375.00 EUR 6600000161 12.01.2023 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500003091 Firemné oblečenie – nie OOPP 1669.00 EUR 6600000134 12.01.2023 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500003092 Právne služby 30000.00 EUR 0572019000 12.01.2023 Ulianko & partners, s.r.o.,Nám. SNP 37 Zvolen 960 01,36856517
5500003093 Stroje, prístroje a zariadenia 8000.00 EUR 12.01.2023 IPECON,s.r.o.,Dolné Rudiny 8209/43 Žilina 010 01,36374784
5500003094 Revízie strojov a zariadení 845.00 EUR 13.01.2023 W-Control, s.r.o.,Hraničná 668/4 Poprad 058 01,36804207
5500003096 Ističe, zásuvky, káble.... 57.00 EUR 13.01.2023 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500003097 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 1062.00 EUR 13.01.2023 Silvia Krišková - JOLLA,Južná trieda 82 Košice 040 01,45588074
5500003098 Chemikálie na úpravu vody. 375.00 EUR 13.01.2023 BRENNTAG Slovakia s.r.o.,Glejovka 15 Pezinok 902 03,31336884
5500003099 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 4000.00 EUR 6600000350 13.01.2023 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500003100 Náklady na reklamu 235.00 EUR 13.01.2023 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500003101 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 2000.00 EUR 13.01.2023 Západoslovenská energetika, a.s.,Čulenova 6 Bratislava 816 47,35823551
5500003102 Stavby 950.00 EUR 13.01.2023 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500003103 Náhradné diely 73.00 EUR 13.01.2023 MAHRLO, s.r.o.,Halalovka 2393/24 Trenčín 911 08,36318132
5500003104 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 859.00 EUR 13.01.2023 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500003105 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 525.00 EUR 13.01.2023 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500003106 Softvér do 2400,00€ 79.00 EUR 13.01.2023 Cleverbridge GmbH,Gereonstr. 43-65 Cologne 50670,DE244822460
5500003107 Drobný hmotný majetok do 1700 € (režijný) 2893.00 EUR 13.01.2023 CORTEC s.r.o.,Horná 13 Banská Bystrica 974 01,45584168
5500003108 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 6160.00 EUR 13.01.2023 HIDROFILT SLOVAKIA, s. r. o,SNP 3994/54 Nové Zámky 940 63,44395027
5500003109 Náhradné diely 668.00 EUR 13.01.2023 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500003110 Ostatný materiál 315.00 EUR 16.01.2023 FERMAT SK s.r.o.,Čepeňská 2369/34 Sereď 1 926 01,50963791
5500003111 Nájom zariadení 147.00 EUR 16.01.2023 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5500003112 Stroje, prístroje a zariadenia 4650.00 EUR 16.01.2023 CNL Industry, spol. s r.o., Košice,Alžbetina 28 Košice - Mestská časť Staré Mesto 040,50664051
5500003113 Opravy a údržba vozidiel 25.00 EUR 16.01.2023 AutoFlex, s.r.o.,Rubínová 590/4 Žilina-Bytčica 010 09,46101241
5500003114 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 5875.00 EUR 16.01.2023 Strojírny Brno, a.s.,Blanenská 1278/55 Kuřim 664 34,25543512
5500003115 Ostatný materiál 128.00 EUR 16.01.2023 Jan Starý,Alšova 1599/8 Česká Lípa 470 01,04831781
5500003116 Náhradné diely 4685.00 EUR 16.01.2023 MART SYSTEM s.r.o.,Železničná 2 Veľký Šariš 082 21,36488135
5500003117 Náhradné diely 1230.00 EUR 16.01.2023 BD Sensors s.r.o.,ul.Osloboditeľov 60/A Košice-Barca 040 17,00594971
5500003118 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 38818.00 EUR 16.01.2023 RBR Betón, a. s.,Mudroňova 5 Žilina 010 01,36672572
5500003119 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 164.00 EUR 16.01.2023 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500003120 Ističe, zásuvky, káble.... 1556.00 EUR 16.01.2023 RL TRADING S.R.O.,PUŠKINOVA 4616/1 MARTIN 036 01,44754728
5500003121 Nájomné nehnuteľnosti 1793.00 EUR 16.01.2023 COPPARONI s. r. o.,Tulská 9386/6A Zvolen 960 01,52447481
5500003122 Náhradné diely 579.00 EUR 16.01.2023 S 2, s.r.o.,Mlynská 26 Košice 043 47,31736963
5500003123 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 159.00 EUR 16.01.2023 IVANA JURINOVÁ K - TRADE,JÁNA PETRIKOVICHA 4475/12 MARTIN 036 01,46040510
5500003124 Stroje, prístroje a zariadenia 8500.00 EUR 16.01.2023 Apertis, s.r.o.,Medzi hrušky 26 Lieskovec 962 21,43979360
5500003125 Opravy a údržba vozidiel 6599.00 EUR 16.01.2023 HYDREX Bratislava s. r. o.,Haydnova 19 Bratislava 811 02,53111877
5500003126 Znalecké a odborné posudky 3380.00 EUR 6600000182 16.01.2023 Národná energetická spoločnosť a. s.,Zvolenská cesta 1 Banská Bystrica 974 05,43769233
5500003127 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 1573.00 EUR 16.01.2023 ŠROBIK PLUS, S.R.O.,SUČIANSKA CESTA 31 MARTIN-PRIEKOPA 036 08,45623295
5500003128 Ostatné služby daňové 10000.00 EUR 16.01.2023 SKALEŠ PLUS,S.R.O.,BYSTRIČKA 445 MARTIN 038 04,46277005
5500003129 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 870.00 EUR 16.01.2023 Dobroslav Fučela,Zábrehy 667/1 Turany 038 53,10962018
5500003130 Ističe, zásuvky, káble.... 10000.00 EUR 16.01.2023 Schrack Technik s.r.o.,Ivánska cesta 10/C Bratislava 821 04,31610919
5500003131 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 2476.00 EUR 16.01.2023 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice,Lesná 16 Poproč 044 24,17080401
5500003132 Servis meracích prístrojov 1875.00 EUR 17.01.2023 HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,Ukrajinská 22 Košice 040 18,31687849
5500003133 Náhradné diely 2098.00 EUR 17.01.2023 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500003134 opravy zariadení 850.00 EUR 17.01.2023 DAIKON, s.r.o.,Tešedíkovo 78 Tešedíkovo 925 82,36273228
5500003135 Náhradné diely 84.00 EUR 17.01.2023 ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311
5500003136 Náhradné diely 2413.00 EUR 17.01.2023 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.,Gagarinova 7/C Bratislava 821 03,31367445
5500003137 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 418.00 EUR 17.01.2023 BRUTO, spol. s r.o.,Nová Trnavská 913 Sereď 926 01,31440061
5500003138 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 535.00 EUR 17.01.2023 MARTEL ENERGO s.r.o.,Zvonárska 8 Košice 040 01,45412944
5500003139 Nájom zariadení 60.00 EUR 17.01.2023 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500003141 Firemné oblečenie – nie OOPP 1880.00 EUR 6600000134 17.01.2023 Industrial Services Prešov, s.r.o.,Vajanského 43 Prešov 080 01,36513288
5500003142 opravy zariadení 450.00 EUR 17.01.2023 AIR kompresory, s. r. o.,Horná 16 Banská Bystrica 974 01,46474021
5500003143 Ostatné služby daňové 3250.00 EUR 17.01.2023 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500003144 Firemné oblečenie – nie OOPP 2022.00 EUR 6600000161 17.01.2023 KARDAX, s. r. o.,Radlinského 12345/11 Prešov 080 01,44056338
5500003145 Ostatné služby daňové 216.00 EUR 17.01.2023 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA,Šoltésovej 1 Trnava 917 01,37036106
5500003146 Ostatný materiál 996.00 EUR 17.01.2023 Techmix,Bytčianská 346/59 Žilina 010 03,40279286
5500003147 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 859.00 EUR 17.01.2023 KUHN - SLOVAKIA s.r.o.,Diaľničná cesta 16A Senec 903 01,31362516
5500003148 Ostatný materiál 23.00 EUR 17.01.2023 AQUA - team Slovakia s.r.o.,Neresnícka cesta č. 12 Zvolen 960 01,46338225
5500003149 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 466.00 EUR 17.01.2023 Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47,36442151
5500003150 Ostatný materiál 73.00 EUR 18.01.2023 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500003151 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 586.00 EUR 18.01.2023 FOCUS-computer, s.r.o.,Dominikánske nám. 35 Košice 040 01,36188778
5500003152 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 44.00 EUR 18.01.2023 CENTRALCHEM, s.r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,51324440
5500003153 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 19.00 EUR 18.01.2023 Petit Press, a.s.,Lazaretská 12 Bratislava 811 08,35790253
5500003154 Výkony spojov - poštovné poplatky 180.00 EUR 18.01.2023 ROBINCO Slovakia s.r.o.,Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01,31611630
5500003155 Ostatné služby daňové 3860.00 EUR 18.01.2023 ELBEK, s. r. o.,Príbovce 182 Príbovce 038 42,46646710
5500003156 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 2800.00 EUR 19.01.2023 COMPLEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Cintorínska 7 Košice 040 01,17078105
5500003157 Služby za metrologické výkony 1200.00 EUR 19.01.2023 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500003158 Metrologické služby, overovanie, ciachovanie 650.00 EUR 19.01.2023 VMT Metrologické služby s.r.o.,Zárieč - Keblov 100 Svederník 013 32,51410524
5500003159 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 152.00 EUR 19.01.2023 Ferodom s.r.o.,Štefánikova 58 Žilina 010 01,36395161
5500003160 Ističe, zásuvky, káble.... 700.00 EUR 19.01.2023 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500003161 Revízie strojov a zariadení 680.00 EUR 19.01.2023 CK group s.r.o.,Strelníky 53 Strelníky 976 55,45355894
5500003162 Zneškodnenie nebezpečných odpadov 1000.00 EUR 19.01.2023 DETOX s.r.o.,Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica 974 05,31582028
5500003163 Preventívne lekárske prehliadky 14.00 EUR 19.01.2023 Balsam, s.r.o.,Slovenská 5 Bardejov 085 01,36488925
5500003164 Drobný hmotný majetok do 1700 € (výroba) - náradie, pracovn 139.00 EUR 19.01.2023 PRIEMTO - TABAČIK LADISLAV,NÁRODNÁ 15 ŽILINA 010 01,36827011
5500003165 Náklady na odborné poradenstvo 3800.00 EUR 19.01.2023 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5500003166 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 52.00 EUR 19.01.2023 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500003168 Služby súvisiace s právnym poradenstvom 800.00 EUR 19.01.2023 ADRIANA ŠIMEKOVÁ, JUDR.,KRATINOVA 40 MARTIN 038 08,37982044
5500003169 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 190.00 EUR 19.01.2023 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500003170 Náhradné diely 480.00 EUR 19.01.2023 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500003171 Ostatný materiál 93.00 EUR 19.01.2023 METALMAT, s. r. o.,Kamenná 4 Žilina 010 01,47608251
5500003172 SW údržba, zahŕňa aj SLA 2600.00 EUR 19.01.2023 ID.EST, s.r.o., Kysucká cesta 8405/16C Žilina 010 01,44460988
5500003173 Preventívne lekárske prehliadky 2400.00 EUR 19.01.2023 TeamPrevent Santé s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,35945249
5500003174 Chemikálie na úpravu vody. 1732.00 EUR 19.01.2023 HIDROFILT SLOVAKIA, s. r. o,SNP 3994/54 Nové Zámky 940 63,44395027
5500003175 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 987.00 EUR 19.01.2023 VALVE, a.s.,Kragujevská 398 Žilina 010 01,44641494
5500003176 Ističe, zásuvky, káble.... 238.00 EUR 19.01.2023 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5500003177 Ostatný materiál 560.00 EUR 19.01.2023 UnionOcel, s.r.o.,Bavorská 2780/2 PRAHA 515 155 00,26487292
5500003178 Náhradné diely 15.00 EUR 19.01.2023 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.,325 Košťany nad Turcom 038 41,31642608
5500003179 Stavby 7050.00 EUR 19.01.2023 ENERGIA, spol. s r.o.,Partizánska 97 Banská Bystrica 974 01,31561471
5500003180 Náhradné diely 1510.00 EUR 19.01.2023 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500003181 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 953.00 EUR 19.01.2023 MULLDEX s.r.o.,Popradská 58/D Košice 040 11,46982621
5500003182 Ostatný materiál 152.00 EUR 19.01.2023 EUROSTEEL PLUS s.r.o.,Môťovská cesta 9519 Zvolen 960 01,50133594
5500003183 Ostatný materiál 8.00 EUR 19.01.2023 CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762
5500003184 Preventívne lekárske prehliadky 30.00 EUR 20.01.2023 TeamPrevent Santé s. r. o.,Drieňová 27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,35945249
5500003185 Náhradné diely 747.00 EUR 20.01.2023 ZPA Nová Paka, a.s.,Pražská 470 Nová Paka 509 39,46504826
5500003186 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 15400.00 EUR 20.01.2023 M&S Combustion Technologies GmbH,Rondenbarg 11-17 Gebäude 7 Hamburg 22525,HRB 210189
5500003187 Nákup odbornej literatúry 165.00 EUR 20.01.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,Śtefanovičova 3 Bratislava 810 05,30810710
5500003188 Náklady na odborné poradenstvo 715.00 EUR 20.01.2023 ORGREZ,a.s.,Hudcova 76 Brno 657 97,46900829
5500003189 Ostatný materiál 436.00 EUR 20.01.2023 Solík SK s.r.o.,Odborov 2554 Považská Bystrica 017 01,36347426
5500003190 Náhradné diely 36484.00 EUR 20.01.2023 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500003191 Ostatný materiál 2760.00 EUR 20.01.2023 Kovex - Ing.Peter Šimonovič,Priemyselná 18 Žilina 010 01,34719610
5500003192 Revízie strojov a zariadení 4365.00 EUR 6600000405 20.01.2023 EKO-TERM SERVIS s.r.o.,Napájadlá 11/2743 Košice 040 12,31695671
5500003193 Revízie strojov a zariadení 3967.00 EUR 20.01.2023 GREHOS - MARTIN HOLTÁN,OŠKERDA 66 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 023 32,31058451
5500003194 Geodetické práce 250.00 EUR 20.01.2023 GEODET spol. s r.o.,T. G. Masaryka 3413 Zvolen 960 01,31644341
5500003195 Stavby 15.00 EUR 20.01.2023 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500003196 Stavby 25.00 EUR 20.01.2023 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500003197 Náhradné diely 124.00 EUR 23.01.2023 ABC TERM, spol. s r.o.,Panónska cesta 34 Bratislava 851 01,35766883
5500003198 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 800.00 EUR 23.01.2023 MVL, spol. s r.o. Košice, Nižné Kapustníky 2 Košice 040 12,36191159
5500003199 Ostatné služby daňové 577.00 EUR 23.01.2023 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,Martinská 49 Bratislava 821 05,36022047
5500003200 Ostatné služby daňové 400.00 EUR 23.01.2023 AQUASECO s.r.o.,Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji 900 28,17335264
5500003201 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 76.00 EUR 23.01.2023 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500003202 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 46.00 EUR 23.01.2023 PRAKTIKPUMP s.r.o.,Jesenského 621/63 Zvolen 960 01,36647861
5500003203 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 4038.00 EUR 23.01.2023 MILOSLAV MARŠALA-TECHNICKÉ IZOLÁCIE,MOKRAĎ 8 VRÚTKY 038 61,33583242
5500003204 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 115.00 EUR 23.01.2023 MERCONTROL EU s. r. o.,Sadová 3016/14 Stará Turá 916 01,51193752
5500003205 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 7907.00 EUR 23.01.2023 MIROSLAV MAKOŠ,BELÁ-DULICE 393 MARTIN 038 11,37762605
5500003206 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 4116.00 EUR 23.01.2023 Ján Rišian - MB,III.KOLÓNIA 2270/15 MARTIN 036 08,33926549
5500003207 Ostatné služby daňové 40500.00 EUR 23.01.2023 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o.,Matuškova 9 Martin 036 01,36404616
5500003208 Opravy a údržba vozidiel 4259.00 EUR 23.01.2023 Terrastroj spol. s r.o.,Vlčie hrdlo 90/A Bratislava 821 07,00643581
5500003209 HW údržba, zahŕňa aj SLA 600.00 EUR 23.01.2023 ATP spol. s r.o.,Polianky 5 Bratislava 844 24,30774845
5500003210 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 300.00 EUR 23.01.2023 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5500003211 Oleje, mazivá, vazelíny 104.00 EUR 23.01.2023 HF servis s.r.o.,č.p. 25 Plešnice Plešnice 330 33,45359393
5500003212 Ističe, zásuvky, káble.... 2906.00 EUR 23.01.2023 Dalibor Číž,Dětmarovice 1279 Dětmarovice 735 71,47172037
5500003213 Náklady na reklamu 270.00 EUR 24.01.2023 nerd.sk s. r. o.,Hlavná 861/178A Dolná Krupá 919 65,54727855
5500003214 Spotreba propagačných predmetov daňovo neuznaných - uznaných 663.00 EUR 24.01.2023 i-Step communication, s.r.o.,Račianska 153 Bratislava - mestská časť Rača 831 5,35754281
5500003215 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 57.00 EUR 24.01.2023 CENTRALCHEM, s.r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,51324440
5500003216 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 394.00 EUR 24.01.2023 HACH LANGE s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,35899727
5500003217 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 164.00 EUR 24.01.2023 Merck Life Science spol. s r.o.,Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 810 06,51083523
5500003218 Nájom zariadení 2690.00 EUR 24.01.2023 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5500003219 Nájom zariadení 940.00 EUR 24.01.2023 NCH SLOVAKIA s.r.o.,Drieňová 34 Bratislava 821 02,34096043
5500003220 Drevná štiepka 5640.00 EUR 24.01.2023 BioEkoTerm, spol. s r.o.,Osloboditeľov 146/32 Závadka nad Hronom 976 67,36631264
5500003221 Náhradné diely 3609.00 EUR 24.01.2023 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500003222 Ističe, zásuvky, káble.... 30.00 EUR 24.01.2023 OSKO, a.s.,Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 974 03,36044717
5500003223 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 950.00 EUR 24.01.2023 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.,KUZMÁNYHO 25 MARTIN 036 80,36672084
5500003224 Náhradné diely 597.00 EUR 24.01.2023 MAVAN s.r.o.,Rajecká 2806/17 Žilina 010 01,43898637
5500003225 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 66.00 EUR 24.01.2023 CHIVA SK spol. s r.o.,Môťovská cesta 259 Zvolen 960 01,46472762
5500003226 Ističe, zásuvky, káble.... 192.00 EUR 24.01.2023 Verex Žilina, a.s.,M.Rázusa 13 Žilina 010 01,36405957
5500003227 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 547.00 EUR 24.01.2023 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.,Bulharská 37/2 Trnava 917 00,18049401
5500003228 Stavby 60.00 EUR 24.01.2023 SITEL,s r.o.,Zemplínska 6 Košice 040 01,31668305
5500003230 Stavby 15.00 EUR 24.01.2023 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500003231 Drevná štiepka 173433.00 EUR 24.01.2023 Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22 Bratislava 821 09,31701515
5500003232 Toaletný papier, mydlá... 298.00 EUR 25.01.2023 Lukáš Minarovič,Špačinská 106 Trnava 917 01,43617603
5500003233 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 700.00 EUR 25.01.2023 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5500003234 Ostatný materiál 37.00 EUR 25.01.2023 Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD,Jazerná 1 Košice 040 12,52133923
5500003235 Náhradné diely 356.00 EUR 25.01.2023 WILO CS s.r.o., organizačná zložka,Tuhovská 29 Bratislava 831 06,46818014
5500003236 Ostatný materiál 1124.00 EUR 25.01.2023 ARPOS s.r.o.,Južná trieda 117 Košice 040 01,36179311
5500003237 SW údržba, zahŕňa aj SLA 350.00 EUR 25.01.2023 Viessmann, s.r.o.,Ivánska cesta 30/A 30/A Bratislava 821 04,31388841
5500003238 Ostatné prevádzkové náklady 6800.00 EUR 25.01.2023 H.E.E.Consult, s.r.o.,Dolný Šianec 18/B Trenčín 911 01,36297542
5500003239 Ističe, zásuvky, káble.... 388.00 EUR 25.01.2023 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500003241 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 235.00 EUR 25.01.2023 Hireco Technik s.r.o.,Sidónie Sakalovej 1438 Bytča 014 01,46821911
5500003242 Ostatný materiál 168.00 EUR 25.01.2023 AQUA - team Slovakia s.r.o.,Neresnícka cesta č. 12 Zvolen 960 01,46338225
5500003243 Náhradné diely 2956.00 EUR 25.01.2023 FEBE ARMATURY s.r.o,Olešní 254/4 Ostrava 712 00,04780906
5500003244 Stavby 64.00 EUR 25.01.2023 OTNS, a. s.,Vajnorská 137 Bratislava 831 04,46881239
5500003245 Ističe, zásuvky, káble.... 1395.00 EUR 25.01.2023 HAGARD: HAL, spol. s r.o.,Pražská 9 Nitra 949 11,50111990
5500003246 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 412.00 EUR 25.01.2023 KOVOTYP, s.r.o.,Ľanová 8 Bratislava 821 01,35808705
5500003247 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 1000.00 EUR 25.01.2023 TECHNOMAX, s.r.o.,Sasinková 37 Žilina 010 01,52554121
5500003248 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 63.00 EUR 0011150205 25.01.2023 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500003249 opravy zariadení 1500.00 EUR 0011150205 25.01.2023 OTIS Výťahy, s.r.o.,Vajnorská 100/A Bratislava 831 04,35683929
5500003250 Náhradné diely 1550.00 EUR 26.01.2023 AVEMAR CZECH s.r.o.,Žlabová cesta 179 Budišovice 747 64,28612663
5500003251 Náhradné diely 3100.00 EUR 26.01.2023 AVEMAR CZECH s.r.o.,Žlabová cesta 179 Budišovice 747 64,28612663
5500003252 Náklady na vypúšťanie odpadových vôd 787.00 EUR 26.01.2023 INGEO - ENVILAB S.R.O.,BYTČICKÁ 16 ŽILINA 010 01,36373354
5500003253 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 795.00 EUR 26.01.2023 JGV trade s.r.o.,V úvoze 11 Košice 040 12,46909460
5500003254 Mobily a dátové karty 102.00 EUR 0067261112 26.01.2023 Commander Services s.r.o.,Žitná 23 Bratislava 831 06,51183455
5500003255 Mobily a dátové karty 170.00 EUR 1908310019 26.01.2023 Commander Services s.r.o.,Žitná 23 Bratislava 831 06,51183455
5500003256 Náklady na inzerciu a PR 1099.00 EUR 26.01.2023 FPD Media, a.s.,Palisády 29/A Bratislava 811 06,47237601
5500003257 Ostatný materiál 475.00 EUR 26.01.2023 PRIMA STEEL, s.r.o.,Cintorínska 936 Galanta 924 01,35860138
5500003258 Stavby 13.00 EUR 26.01.2023 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500003259 Stavby 125.00 EUR 26.01.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5500003260 Ističe, zásuvky, káble.... 744.00 EUR 26.01.2023 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zlož zložka,Prievozská 4/B Bratislava 821 09,30852820
5500003261 Merače do 1700,00€ 810.00 EUR 26.01.2023 MaR TRADE, s.r.o.,Vysokoškolákov 4 Žilina 010 08,36437743
5500003262 Náhradné diely 680.00 EUR 26.01.2023 TECHNOPROCUR, s r.o.,P.Pázmaňa 2020/30 Šaľa 927 01,36566608
5500003263 Ostatný materiál 613.00 EUR 26.01.2023 XINTEX Slovakia, s.r.o.,Budovateľská 63 Prešov 080 01,36459046
5500003264 Náklady na reklamu, tlačoviny s logom 57.00 EUR 26.01.2023 LUMISO group s. r. o.,Benice 5 Benice 038 42,53439635
5500003265 Náhradné diely 3900.00 EUR 27.01.2023 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.,Liptovská 12/4093 Košice 040 01,45962545
5500003266 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 766.00 EUR 27.01.2023 Energo-software s.r.o.,Jaseňova 9 ŽILINA 010 07,50387367
5500003267 Opravy a údržba - stavebná - preventívna 369.00 EUR 27.01.2023 ProMinent Slovensko, s.r.o.,Roľnícka 21 Bratislava 831 07,31381821
5500003268 Drevná štiepka 6800.00 EUR 27.01.2023 Peter Móric,Fatranská cesta 2329/61A Sučany 038 52,33774889
5500003269 Drevná štiepka 66638.00 EUR 27.01.2023 Bio Timber s.r.o.,Š. Hulína 295/19 Lietavská Lúčka 013 11,45867348
5500003270 Drevná štiepka 17441.00 EUR 27.01.2023 ORAVEX s.r.o.,Na Záhumní 341/2 Dolný Kubín 026 01,31582532
5500003271 Drevná štiepka 40983.00 EUR 27.01.2023 FSolutions s r.o.,SNP 1461/86 Považská Bystrica 017 01,47574968
5500003272 Drevná štiepka 152175.00 EUR 27.01.2023 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500003273 Drevná štiepka 34500.00 EUR 27.01.2023 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500003274 Drevná štiepka 16153.00 EUR 27.01.2023 BIOFOREST, s.r.o.,Lietavská Závadka 48 Lietava 013 18,46691731
5500003275 Drevná štiepka 12739.00 EUR 27.01.2023 DCP timber, s.r.o.,Dúbravca 1 Martin 036 01,36014419
5500003276 Drevná štiepka 22377.00 EUR 27.01.2023 LESY - DREVO,A.Rudnaya 2374/86 Žilina 010 01,36379239
5500003277 Drevná štiepka 10578.00 EUR 27.01.2023 Lumber s.r.o.,Kremnické Bane č.29 Kremnické Bane 967 01,50579690
5500003278 Drevná štiepka 190126.00 EUR 27.01.2023 Nákladná doprava Balux, s.r.o.,Nová 292 Závažná Poruba 032 02,47998741
5500003279 Drevná štiepka 93260.00 EUR 27.01.2023 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500003280 Drevná štiepka 50000.00 EUR 27.01.2023 PEREJ, s.r.o.,Povina 399 Povina 023 33,36414956
5500003281 Drevná štiepka 2500.00 EUR 27.01.2023 SEIDL,S.R.O. OŠETROVANIE A ÚDRŽBA ZELENE,Tulská 2980/30 ŽILINA 010 08,36430617
5500003282 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 584.00 EUR 27.01.2023 ELSO-b, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36544299
5500003283 opravy zariadení 900.00 EUR 30.01.2023 Marián Duchoň- ISTIK,Šoltésova 1581/20 Hlohovec 920 01,30752639
5500003284 Outsourcing 14700.00 EUR 6600000317 30.01.2023 Q-TRUST s. r. o.,Klincová 37 Bratislava 821 08,52912621
5500003285 Outsourcing 1350.00 EUR 30.01.2023 iServices s. r. o.,Zadunajská cesta 8 Bratislava 851 01,43872930
5500003286 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 104.00 EUR 30.01.2023 Datacomp s.r.o.,Moldavská cesta II. 49/2413 26 Košice 040 11,36212466
5500003287 USB kľúče, notebooky, PC, tlačiarne. kopírky... do 1700,00€ 49.00 EUR 30.01.2023 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500003288 Náhradné diely 422.00 EUR 30.01.2023 DECON, s r.o.,Dolné Rudiny 31 Žilina 010 91,30224349
5500003289 Drevná štiepka 40750.00 EUR 30.01.2023 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500003290 Drevná štiepka 185633.00 EUR 30.01.2023 VKB Real s.r.o.,Radlinského 1716 Dolný Kubín 026 01,44937741
5500003291 Drevná štiepka 39097.00 EUR 30.01.2023 VSSG Biomasa s. r. o.,Ul. 17. novembra 2868 Čadca 022 01,44321708
5500003292 Drevná štiepka 120000.00 EUR 30.01.2023 AB Laz s.r.o.,Ábelová 186 Ábelová 985 13,46418521
5500003293 Drevná štiepka 339368.00 EUR 30.01.2023 Di Mihálik, s.r.o.,Jesenského 1089/11 Žilina 010 01,36393011
5500003294 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 22880.00 EUR 30.01.2023 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500003295 Drevná štiepka 190850.00 EUR 30.01.2023 Worldwood s.r.o.,Kukučínova 253/90 Detva 962 12,51156474
5500003296 Ostatné služby daňové 125.00 EUR 30.01.2023 GU SLOVENSKO, s.r.o. Priemyselný park Nitra-sever,Dolné Hony 24/1085 Lužianky 951 41,35793708
5500003297 Drevná štiepka 30000.00 EUR 30.01.2023 PILEXIM s.r.o.,Pezinská 3 Senec 903 01,34097520
5500003298 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 338.00 EUR 30.01.2023 K - TEST, s.r.o.,Letná 40 Košice 042 60,31733671
5500003299 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 4427.00 EUR 30.01.2023 Lamitec, spol. s r.o.,Plynárenská 2 Bratislava 821 09,35710691
5500003300 SW údržba, zahŕňa aj SLA 1932.00 EUR 30.01.2023 M - D - J, spol. s r.o.,Rampová 3415/6 Košice 040 01,31678378
5500003301 Opravy a údržba - stavebná - korektívna 4335.00 EUR 30.01.2023 ALBAT, spol. s r.o.,Barčianska 64 Košice - Barca 040 17,31675239
5500003302 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 605.00 EUR 30.01.2023 Supra technology s.r.o.,Boleráz 92 Boleráz 919 08,50966979
5500003303 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 216.00 EUR 30.01.2023 Prvá zváračská, a.s.,Kopčianska 14 Bratislava 3 851 01,35805609
5500003304 Biela technika, Audio-video, kávovary, lampy, kosačky... do 550.00 EUR 30.01.2023 Alza.cz a.s.,Jateční 33a Praha 170 00,27082440
5500003305 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 2360.00 EUR 30.01.2023 LEMONT SK s.r.o.,Milochov 330 Považská Bystrica 017 06,50891278
5500003306 Náhradné diely automobily 120.00 EUR 30.01.2023 OK - TRUCK SK, spol. s r.o.,Pražská 3 Zvolen 960 01,36627437
5500003307 opravy zariadení 588.00 EUR 30.01.2023 POLLUX STEEL, s. r. o.,Kynceľová 2012 Kynceľová 974 01,50727524
5500003308 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 70350.00 EUR 30.01.2023 DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786
5500003309 Stavby 150.00 EUR 30.01.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 974 01,3
5500003310 Stoličky, stoly, skrine.... do 1700,00€ 1080.00 EUR 30.01.2023 B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2 Bratislava 811 06,44413467
5500003311 Toaletný papier, mydlá... 722.00 EUR 30.01.2023 KRÍDLA, s.r.o.,Mierová 94 Humenné 066 01,36466778
5500003312 Toaletný papier, mydlá... 352.00 EUR 30.01.2023 Ing. Anton Ferenc - TOPO,Železničiarska 19 Prešov 080 01,32923244
5500003313 obstaranie stravných lístkov 133.00 EUR 30.01.2023 Prvá zváračská, a.s.,Kopčianska 14 Bratislava 3 851 01,35805609
5500003314 Tlačivá, vizitky, pečiatky a ostatné kanc. Potreby 179.00 EUR 30.01.2023 Ján Volf,Pifflova 1243/5 Bratislava 851 01,11785250
5500003315 opravy zariadení 950.00 EUR 30.01.2023 Bratislavská metrologická,Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28,35878321
5500003316 opravy zariadení 950.00 EUR 30.01.2023 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500003317 Ostatný materiál 5682.00 EUR 31.01.2023 Kovex - Ing.Peter Šimonovič,Priemyselná 18 Žilina 010 01,34719610
5500003318 Ostatný materiál 73.00 EUR 31.01.2023 Viess-Mont s.r.o.,M. Rázusa 7 Žilina 010 01,46222979
5500003319 Opravy a údržba strojov a zariadení - preventívna 11481.00 EUR 31.01.2023 SIGAS-CZ s.r.o.,U KOUPALIŠTĚ 605 ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02,27462552
5500003320 Náklady na dodávateľskú inžinierskú činnosť 895.00 EUR 31.01.2023 ECM ECO Monitoring, a.s.,Nevädzová 5 Bratislava 821 01,17312094
5500003321 Oleje, mazivá, vazelíny 2002.00 EUR 31.01.2023 Autex s.r.o.,Kragujevská 12 Žilina 010 01,36389714
5500003322 opravy zariadení 289.00 EUR 31.01.2023 SYSTECOM s.r.o.,Dukelských hrdinov 42 Zvolen 960 01,36641669
5500003323 Náhradné diely 495.00 EUR 31.01.2023 Energolife s.r.o.,Osloboditeľov 447/78 Rajecké Teplice 013 13,55089461
5500003324 Náradie od 33,00€ do 1700,00€ 540.00 EUR 31.01.2023 Radeton SK s.r.o.,Rovná 2 Prievidza 971 01,36344010
5500003325 Stavebný materiál, farby,Sanita, kľúče, kovania.... 1000.00 EUR 31.01.2023 KBM S.R.O.,ŽITNÁ 13 ŽILINA 010 01,36388041
5500003326 Ostatné prevádzkové náklady 130.00 EUR 31.01.2023 SUAS Lab s.r.o.,Staré náměstí 69 Sokolov 356 01,17630983