Objednávky

Údaje aktualizujeme na týždennej báze. Dátum poslednej aktualizácie: 11.07.2024

Číslo objednávky Text objednávky Suma Mena Číslo nadradenej zmluvy Dátum založenia objednávky Dodávateľ PDF
4500006517 ozvučenie pracovné stretnutie 9720.00 EUR 26.01.2022 Optio s.r.o. Tešedíková 17B/8535, 841 06 Bratislava 444482108
4500006557 Oprava kamerového systému 161.00 EUR 21.01.2022 BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170
5100000001 783.00 EUR 12.01.2022 MAFRA Slovakia, a.s.,Nobelova 34 Bratislava 836 05,51904446
5100000001 783.00 EUR 12.01.2022 MAFRA Slovakia, a.s.,Nobelova 34 Bratislava 836 05,51904446
5100000002 120.00 EUR 12.01.2022 Slov.elektrotechnický zväz- Komora elektrotechnikov Slovenska,Radlinského 28 Bratislava 811 07,30778
5100000002 120.00 EUR 12.01.2022 Slov.elektrotechnický zväz- Komora elektrotechnikov Slovenska,Radlinského 28 Bratislava 811 07,30778
5100000003 3000.00 EUR 12.01.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100000003 3000.00 EUR 12.01.2022 GARNI HOTEL DOCK s. r. o.,Páričkova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821,52753441
5100000004 482.00 EUR 12.01.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5100000004 482.00 EUR 12.01.2022 JSP, s.r.o.,Raisova 547 Jičín-Holínské Předměstí 506 01,49286684
5100000005 40000.00 EUR 0046002479 17.01.2022 VNET a.s.,Nám. Hraničiarov 39 Bratislava 851 03,35845007
5100000005 40000.00 EUR 0046002479 17.01.2022 VNET a.s.,Nám. Hraničiarov 39 Bratislava 851 03,35845007
5100000008 26520.00 EUR 18.01.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5100000008 26520.00 EUR 18.01.2022 GAZ & OIL s. r. o.,Magnezitárska 7 Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 13,52649016
5100000009 18564.00 EUR 18.01.2022 DOLVAP, s.r.o.,Priemyselná Varín 013 03,31594786
5100000010 411.00 EUR 24.01.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000010 411.00 EUR 24.01.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5100000011 823.00 EUR 24.01.2022 RSBP spol. s r.o.,Pikartská 1337/7 Ostrava - Radvanice 716 07,45196508
5100000012 25.00 EUR 24.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,Bajkalská 27 Bratislava 821 01,36069841
5100000013 16.00 EUR 24.01.2022 Úrad pre verejné obstarávanie,Dunajská 68 Bratislava 820 04,31797903
5100000013 16.00 EUR 24.01.2022 Úrad pre verejné obstarávanie,Dunajská 68 Bratislava 820 04,31797903
5100000014 60.00 EUR 24.01.2022 JUDr. Ján Sokol súdny exekútor,Jantárová 30 Košice 040 01,31275010
5100000014 60.00 EUR 24.01.2022 JUDr. Ján Sokol súdny exekútor,Jantárová 30 Košice 040 01,31275010
5100000015 5800.00 EUR 24.01.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000015 5800.00 EUR 24.01.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000016 77.00 EUR 24.01.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100000016 77.00 EUR 24.01.2022 SIAD Slovakia spol. s r. o.,Rožňavská 17 Bratislava 831 04,35746343
5100000017 19.00 EUR 24.01.2022 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,Továrenská 7 Bratislava 24 828 55,
5100000017 19.00 EUR 24.01.2022 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,Továrenská 7 Bratislava 24 828 55,
5100000018 78.00 EUR 24.01.2022 News and Media Holding a.s.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,47256281
5100000018 78.00 EUR 24.01.2022 News and Media Holding a.s.,Einsteinova 25 Bratislava 851 01,47256281
5100000019 1094.00 EUR 24.01.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5100000020 65.00 EUR 24.01.2022 Spell SB s.r.o.,Hlavná 133 Prešov 080 01,31678564
5100000020 65.00 EUR 24.01.2022 Spell SB s.r.o.,Hlavná 133 Prešov 080 01,31678564
5100000021 599.00 EUR 25.01.2022 Ing. Eduard Andrássy,Jarková 39 Košice 040 01,14389479
5100000021 599.00 EUR 25.01.2022 Ing. Eduard Andrássy,Jarková 39 Košice 040 01,14389479
5100000022 820.00 EUR 25.01.2022 DELTA ONLINE spol. s r.o.,Pri salaši 2, Košice-Barca 040 17,36474711
5100000022 820.00 EUR 25.01.2022 DELTA ONLINE spol. s r.o.,Pri salaši 2, Košice-Barca 040 17,36474711
5100000023 10495387.81 EUR 0046002488 25.01.2022 Omnicom, s.r.o.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36363383
5100000023 10495387.81 EUR 0046002488 25.01.2022 Omnicom, s.r.o.,Tomášikova 64 Bratislava 831 04,36363383
5100000024 4999995.00 EUR 25.01.2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,Lazovná 5952/63 Banská Bystrica 974 01,42499500
5100000025 2200.00 EUR 25.01.2022 KD-FILTER, Průmyslová filtrace s.r.o.,Kaprova 42/14, Praha 1 110 00,29151716
5100000025 2200.00 EUR 25.01.2022 KD-FILTER, Průmyslová filtrace s.r.o.,Kaprova 42/14, Praha 1 110 00,29151716
5100000026 2958.00 EUR 25.01.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5100000027 254.00 EUR 25.01.2022 REA- S s.r.o.,Mostárenská 9 Brezno 977 01,36059099
5100000028 358.00 EUR 25.01.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100000028 358.00 EUR 25.01.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100000029 153.00 EUR 25.01.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100000029 153.00 EUR 25.01.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100000030 23.00 EUR 25.01.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100000030 23.00 EUR 25.01.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.,Robotnícka 820/36 Turčianske Teplice 039 01,53248376
5100000031 30000.00 EUR 0046002402 25.01.2022 Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993
5100000031 30000.00 EUR 0046002402 25.01.2022 Femax Tech, s.r.o.,Tekeľova 2/2271 Ľubotice 080 06,46917993
5100000032 107000.00 EUR 0046002463 25.01.2022 DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578
5100000032 107000.00 EUR 0046002463 25.01.2022 DEXTTER s.r.o.,Moldavská cesta 45 Košice 040 11,46506578
5100000033 103.00 EUR 0046001885 25.01.2022 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684
5100000033 103.00 EUR 0046001885 25.01.2022 Bytový podnik mesta Košice, s. r. o,Južné nábrežie 13 Košice 042 19,44518684
5100000034 1741.00 EUR 0046002397 25.01.2022 GALARMTECH s.r.o.,Pod šiancom 4 Košice 040 01,31727590
5100000034 1741.00 EUR 0046002397 25.01.2022 GALARMTECH s.r.o.,Pod šiancom 4 Košice 040 01,31727590
5100000035 2517.00 EUR 0046002396 25.01.2022 GALARMTECH s.r.o.,Pod šiancom 4 Košice 040 01,31727590
5100000035 2517.00 EUR 0046002396 25.01.2022 GALARMTECH s.r.o.,Pod šiancom 4 Košice 040 01,31727590
5100000036 4801.00 EUR 25.01.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5100000036 4801.00 EUR 25.01.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5100000037 1.00 EUR 0046000716 25.01.2022 Správcovské bytové družstvo IV Košice,Levočská 3 Košice 040 12,00216666
5100000037 1.00 EUR 0046000716 25.01.2022 Správcovské bytové družstvo IV Košice,Levočská 3 Košice 040 12,00216666
5100000038 1.00 EUR 0046000669 25.01.2022 Správcovské bytové družstvo IV Košice,Levočská 3 Košice 040 12,00216666
5100000038 1.00 EUR 0046000669 25.01.2022 Správcovské bytové družstvo IV Košice,Levočská 3 Košice 040 12,00216666
5100000039 0.00 EUR 0020040189 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000039 0.00 EUR 0020040189 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5100000040 9991.00 EUR 0046001014 25.01.2022 Košická aréna,Nerudová 12 Košice 040 01,35556501
5100000040 9991.00 EUR 0046001014 25.01.2022 Košická aréna,Nerudová 12 Košice 040 01,35556501
5100000041 1.00 EUR 0020071733 25.01.2022 PROMENÁDA, a.s.,Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01,35908467
5100000041 1.00 EUR 0020071733 25.01.2022 PROMENÁDA, a.s.,Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01,35908467
5100000042 40000.00 EUR 0046002479 25.01.2022 VNET a.s.,Nám. Hraničiarov 39 Bratislava 851 03,35845007
5100000042 40000.00 EUR 0046002479 25.01.2022 VNET a.s.,Nám. Hraničiarov 39 Bratislava 851 03,35845007
5100000043 7587.00 EUR 0020070628 25.01.2022 FAMS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36212911
5100000043 7587.00 EUR 0020070628 25.01.2022 FAMS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36212911
5100000044 108219.00 EUR 0046002385 25.01.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000044 108219.00 EUR 0046002385 25.01.2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8 Bratislava 821 08,35697270
5100000045 35349.00 EUR 0046002466 25.01.2022 3A s.r.o.,Majerníkova 2 Bratislava 841 05,35868007
5100000045 35349.00 EUR 0046002466 25.01.2022 3A s.r.o.,Majerníkova 2 Bratislava 841 05,35868007
5100000047 6498.00 EUR 0046001924 25.01.2022 Johan ENVIRO s.r.o.,Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03,35770643
5100000048 59640.00 EUR 0046000583 25.01.2022 S.I.S. LEASING s.r.o.,Letná 40 Košice 040 01,31691528
5100000049 901.00 EUR 0046002173 25.01.2022 MM Partners s.r.o.,Bastion Office Center, Továrenská 8 Košice 040 01,50227327
5100000050 112500.00 EUR 0046002226 25.01.2022 Pošta 1930 s.r.o.,Strážska cesta 12 Zvolen 960 01,52227359
5100000050 112500.00 EUR 0046002226 25.01.2022 Pošta 1930 s.r.o.,Strážska cesta 12 Zvolen 960 01,52227359
5100000051 274.00 EUR 25.01.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5100000052 1100.00 EUR 26.01.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100000052 1100.00 EUR 26.01.2022 C.S.T. valve solutions, s.r.o.,Dr. J. Budayho 3B Nitra 949 07,36768243
5100000053 600.00 EUR 26.01.2022 WRX Slovakia s.r.o.,Slnečná 20 Malinovo 900 45,35780461
5100000053 600.00 EUR 26.01.2022 WRX Slovakia s.r.o.,Slnečná 20 Malinovo 900 45,35780461
5100000054 10917.00 EUR 28.01.2022 Messer Tatragas, spol. s r.o.,Chalupkova 9 Bratislava 819 44,00685852
5100000055 2.00 EUR 30.01.2022 Slovenská obchodná a priemyselná komora,Gorkého 9 Bratislava 816 03,30842654
5100000056 80220.00 EUR 0046002460 31.01.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512
5100000057 2500.00 EUR 31.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5100000058 3081.00 EUR 0046002330 31.01.2022 SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o.,Trieda SNP 61 Košice 040 11,45508127
5100000058 3081.00 EUR 0046002330 31.01.2022 SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o.,Trieda SNP 61 Košice 040 11,45508127
5100000059 1425.00 EUR 0046000966 31.01.2022 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností,Koceľová 15 Bratislava 816 94,00419109
5100000060 5000.00 EUR 0046001362 31.01.2022 LUX, n. o.,Opatovská cesta 97 Košice 040 57,35581352
5100000060 5000.00 EUR 0046001362 31.01.2022 LUX, n. o.,Opatovská cesta 97 Košice 040 57,35581352
5100000061 1.00 EUR 0046000222 31.01.2022 Správa domov Košice, s.r.o.,Hroncova 5 Košice 040 01,36579866
5100000062 49550.00 EUR 0046002364 31.01.2022 Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.,Palisády 47 Bratislava 811 06,36668761
5100000063 2500.00 EUR 0046002007 31.01.2022 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,Šrobárova 2 Košice 041 80,00397768
5100000064 2801.00 EUR 0046002275 31.01.2022 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5100000065 2635.00 EUR 0046001824 31.01.2022 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5100000066 815.00 EUR 0046001823 31.01.2022 PROBYT PLUS, s.r.o.,Szakkayho 1 Košice 040 01,36183733
5100000067 20.00 EUR 0020040523 31.01.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5100000067 20.00 EUR 0020040523 31.01.2022 Stavebné bytové družstvo II. Košice,Bardejovská 3 Košice 040 11,00171204
5500000001 Amoniak. 41700.00 EUR 04.01.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000001 Amoniak. 41700.00 EUR 04.01.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000003 Poplatky koncesionarske 2389.00 EUR 12.01.2022 Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolin Bratislava 845 45,47232480
5500000003 Poplatky koncesionarske 2389.00 EUR 12.01.2022 Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolin Bratislava 845 45,47232480
5500000004 obstaranie stravných lístkov 628.00 EUR 12.01.2022 GGFS s.r.o.,Sasinkova 5 Bratislava 811 08,47079690
5500000004 obstaranie stravných lístkov 628.00 EUR 12.01.2022 GGFS s.r.o.,Sasinkova 5 Bratislava 811 08,47079690
5500000005 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 50.00 EUR 12.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000005 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 50.00 EUR 12.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000006 Oleje, mazivá, vazelíny 183.00 EUR 13.01.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5500000006 Oleje, mazivá, vazelíny 183.00 EUR 13.01.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5500000007 Amoniak. 41700.00 EUR 13.01.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000007 Amoniak. 41700.00 EUR 13.01.2022 ROPA Group s.r.o.,Prístavná 10 Bratislava-Ružinov 821 09,45862729
5500000008 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 719.00 EUR 14.01.2022 ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941
5500000008 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 719.00 EUR 14.01.2022 ELIMER, a.s.,Srnianska 19 Nové Mesto nad Váhom 915 01,36306941
5500000009 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 22676.00 EUR 17.01.2022 Pantek (CS), s.r.o.,Sušilova 1528/1 Hradec Králové 500 02,49287923
5500000009 Licenčná údržba, zahŕňa aj SLA 22676.00 EUR 17.01.2022 Pantek (CS), s.r.o.,Sušilova 1528/1 Hradec Králové 500 02,49287923
5500000010 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 ANTIK Telecom, s.r.o.,Čárskeho 10 Košice 040 01,36191400
5500000010 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 ANTIK Telecom, s.r.o.,Čárskeho 10 Košice 040 01,36191400
5500000011 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Stanislav Matyáš Cestná svetelná signalizácia,Ludmanská 5 Košice 040 01,32519397
5500000011 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Stanislav Matyáš Cestná svetelná signalizácia,Ludmanská 5 Košice 040 01,32519397
5500000012 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 DELTA ONLINE spol. s r.o.,Pri salaši 2, Košice-Barca 040 17,36474711
5500000013 Ostatné služby daňové 1499.00 EUR 17.01.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,Bardejovská 6 Košice 043 29,31701914
5500000013 Ostatné služby daňové 1499.00 EUR 17.01.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,Bardejovská 6 Košice 043 29,31701914
5500000014 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 266.00 EUR 17.01.2022 Prvá zváračská, a.s.,Kopčianska 14 Bratislava 3 851 01,35805609
5500000014 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 266.00 EUR 17.01.2022 Prvá zváračská, a.s.,Kopčianska 14 Bratislava 3 851 01,35805609
5500000015 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500000015 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Energotel,a.s.,Miletičova 7 Bratislava 821 08,35785217
5500000016 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000016 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.,Letná 796/9 Piešťany 921 01,36230537
5500000017 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 SITEL,s r.o.,Zemplínska 6 Košice 040 01,31668305
5500000017 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 SITEL,s r.o.,Zemplínska 6 Košice 040 01,31668305
5500000018 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Slovanet, a. s.,Záhradnícka 151 Bratislava 2 821 08,35954612
5500000018 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Slovanet, a. s.,Záhradnícka 151 Bratislava 2 821 08,35954612
5500000019 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500000019 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28 Bratislava 817 62,35763469
5500000020 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500000020 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy 44/b Bratislava 825 11,35910739
5500000021 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 SWAN KE, s.r.o.,Námestie osloboditeľov 3/A Košice 040 01,36184641
5500000021 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 SWAN KE, s.r.o.,Námestie osloboditeľov 3/A Košice 040 01,36184641
5500000022 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692
5500000022 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,Komenského 7 Košice 040 01,31679692
5500000023 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5500000023 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,Ševčenkova 36 Bratislava 851 01,35971967
5500000024 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o,Moldavská cesta 8/A Košice 040 11,36179345
5500000024 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o,Moldavská cesta 8/A Košice 040 11,36179345
5500000025 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361
5500000025 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Východoslovenská distribučná, a.s.,Mlynská 31 Košice 042 91,36599361
5500000026 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460
5500000026 Ostatné služby daňové 1500.00 EUR 17.01.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50 Košice 042 48,36570460
5500000027 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000027 Ostatné služby daňové 500.00 EUR 17.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000029 Oleje, mazivá, vazelíny 915.00 EUR 18.01.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5500000029 Oleje, mazivá, vazelíny 915.00 EUR 18.01.2022 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12,31322832
5500000030 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 295.00 EUR 18.01.2022 4 Concept s.r.o.,Popradská 56/B Košice 040 11,46321578
5500000030 Služby spojené s proejktovou dokumentáciou 295.00 EUR 18.01.2022 4 Concept s.r.o.,Popradská 56/B Košice 040 11,46321578
5500000031 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 959.00 EUR 18.01.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500000031 Chemikálie pre prevádzku, nie laboratória – hydroxidy, kysel 959.00 EUR 18.01.2022 DONAUCHEM s r.o.,Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02,31359248
5500000032 Náklady na odborné poradenstvo 3100.00 EUR 18.01.2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500000032 Náklady na odborné poradenstvo 3100.00 EUR 18.01.2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500000033 Náklady na odborné poradenstvo 4000.00 EUR 18.01.2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500000033 Náklady na odborné poradenstvo 4000.00 EUR 18.01.2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27 Bratislava 827 99,00002801
5500000034 Náklady na odborné poradenstvo 2000.00 EUR 18.01.2022 HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,Ukrajinská 22 Košice 040 18,31687849
5500000034 Náklady na odborné poradenstvo 2000.00 EUR 18.01.2022 HUMA-LAB APEKO, s.r.o.,Ukrajinská 22 Košice 040 18,31687849
5500000035 Revízie strojov a zariadení 28000.00 EUR 18.01.2022 SIKRIJAN s. r. o.,Hencovská 10 Hencovce 093 02,51748436
5500000035 Revízie strojov a zariadení 28000.00 EUR 18.01.2022 SIKRIJAN s. r. o.,Hencovská 10 Hencovce 093 02,51748436
5500000036 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 7000.00 EUR 18.01.2022 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.,Liptovská 12/4093 Košice 040 01,45962545
5500000036 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 7000.00 EUR 18.01.2022 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.,Liptovská 12/4093 Košice 040 01,45962545
5500000037 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 800.00 EUR 18.01.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000037 Opravy a údržba strojov a zariadení - korektívna 800.00 EUR 18.01.2022 GoBaKo, s.r.o.,Holubyho 12 Košice 043 27,36197670
5500000038 opravy zariadení 750.00 EUR 18.01.2022 MVL, spol. s r.o. Košice, Nižné Kapustníky 2 Košice 040 12,36191159
5500000038 opravy zariadení 750.00 EUR 18.01.2022 MVL, spol. s r.o. Košice, Nižné Kapustníky 2 Košice 040 12,36191159
5500000039 Ostatný materiál 390.00 EUR 20.01.2022 RECA Slovensko s r.o.,Vajnorská 134/B Bratislava 831 04,35789140
5500000039 Ostatný materiál 390.00 EUR 20.01.2022 RECA Slovensko s r.o.,Vajnorská 134/B Bratislava 831 04,35789140
5500000040 Ističe, zásuvky, káble.... 121.00 EUR 20.01.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000040 Ističe, zásuvky, káble.... 121.00 EUR 20.01.2022 KONEX elektro, spol. s r.o.,Rastislavova 7 Košice 040 01,31680569
5500000041 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 250.00 EUR 20.01.2022 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.,Jiráskova 165/2 Stará Turá 916 01,45404879
5500000041 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 250.00 EUR 20.01.2022 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.,Jiráskova 165/2 Stará Turá 916 01,45404879
5500000042 Nákup odbornej literatúry 25.00 EUR 20.01.2022 MAFRA Slovakia, a.s.,Nobelova 34 Bratislava 836 05,51904446
5500000042 Nákup odbornej literatúry 25.00 EUR 20.01.2022 MAFRA Slovakia, a.s.,Nobelova 34 Bratislava 836 05,51904446
5500000043 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 300.00 EUR 20.01.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503
5500000043 Náklady na odbornú literatúru - elektronický prístup 300.00 EUR 20.01.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503
5500000044 Nákup odbornej literatúry 170.00 EUR 20.01.2022 Wolters Kluwer s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262
5500000044 Nákup odbornej literatúry 170.00 EUR 20.01.2022 Wolters Kluwer s. r. o.,Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09,31348262
5500000045 Nákup odbornej literatúry 10.00 EUR 20.01.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5500000045 Nákup odbornej literatúry 10.00 EUR 20.01.2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2 Bratislava 812 72,00151866
5500000046 Nákup odbornej literatúry 70.00 EUR 20.01.2022 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.,Šustekova 8 Bratislava 851 04,31356958
5500000046 Nákup odbornej literatúry 70.00 EUR 20.01.2022 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.,Šustekova 8 Bratislava 851 04,31356958
5500000047 Nákup odbornej literatúry 120.00 EUR 20.01.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r. o.,Martina Rázusa 23A Žilina 010 00,31592503
5500000048 Ističe, zásuvky, káble.... 94.00 EUR 21.01.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000048 Ističe, zásuvky, káble.... 94.00 EUR 21.01.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000049 Ističe, zásuvky, káble.... 1098.00 EUR 21.01.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000049 Ističe, zásuvky, káble.... 1098.00 EUR 21.01.2022 VEREX-ELTO, a.s.,Priemyselná 22 Liptovský Mikuláš 031 01,31580289
5500000050 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 1216.00 EUR 0046000845 21.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000050 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 1216.00 EUR 0046000845 21.01.2022 Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8 Bratislava 813 61,31364501
5500000051 Dezinfekčné prostriedky. 27000.00 EUR 24.01.2022 MR SERVIS spol. s r.o.,Mäsiarska 30 Košice 040 01,36170305
5500000052 Náhradné diely 467.00 EUR 24.01.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000052 Náhradné diely 467.00 EUR 24.01.2022 TRANSCOM TECHNIK,spol.s r.o.,Bojnická 18 Bratislava 3 830 00,31386547
5500000053 Ostatný materiál 9466.00 EUR 24.01.2022 PROCONS GROUP, s.r.o.,Novomeského 499/17 Nitra 949 01,36846015
5500000053 Ostatný materiál 9466.00 EUR 24.01.2022 PROCONS GROUP, s.r.o.,Novomeského 499/17 Nitra 949 01,36846015
5500000054 Ostatný materiál 1232.00 EUR 25.01.2022 BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o.,Textilná 5 Košice 040 12,31678581
5500000055 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 2941.00 EUR 25.01.2022 ASKOZVAR, s.r.o.,Hraničná 2/A Košice 040 17,36175200
5500000056 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 600.00 EUR 25.01.2022 Ing. Peter Toronský - VIPE,Kavečianska cesta 38 Košice 040 01,10778250
5500000057 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 7000.00 EUR 25.01.2022 Technická inšpekcia, a.s.,Trnavská cesta 56 Bratislava 821 01,36653004
5500000056 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 600.00 EUR 25.01.2022 Ing. Peter Toronský - VIPE,Kavečianska cesta 38 Košice 040 01,10778250
5500000058 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 1600.00 EUR 25.01.2022 Vzdelávacie stredisko, s.r.o.,Clementisova 5 Košice 040 22,36607959
5500000059 Náklady na vzdelávanie zamestnancov (školenia, semináre, pom 300.00 EUR 25.01.2022 Výskumný ústav zváračský (VUZ),Račianska 1523/71 Bratislava - Nové Mesto 831 02,36065722
5500000060 Softvér nad 2400,00€ 16740.00 EUR 25.01.2022 INFORMA a.s.,Ulica gen. Klapku 23 Komárno 945 01,34140352
5500000060 Softvér nad 2400,00€ 16740.00 EUR 25.01.2022 INFORMA a.s.,Ulica gen. Klapku 23 Komárno 945 01,34140352
5500000061 Outsourcing 6000.00 EUR 25.01.2022 AUTOCONT s.r.o.,Krasovského 14 Bratislava 851 01,36396222
5500000062 Softvér nad 2400,00€ 3920.00 EUR 0046002469 25.01.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000062 Softvér nad 2400,00€ 3920.00 EUR 0046002469 25.01.2022 IPESOFT, s r.o.,Bytčická 2 Žilina 010 01,31589898
5500000063 Nájomné nehnuteľnosti 1.00 EUR 0020040457 25.01.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5500000063 Nájomné nehnuteľnosti 1.00 EUR 0020040457 25.01.2022 LABAŠ s.r.o.,Textilná 1 Košice 040 01,36183181
5500000064 Ostatný materiál 201.00 EUR 26.01.2022 ZEMPLÍN, s.r.o.,Jasenovská 31 Humenné 066 01,36444430
5500000065 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 905.00 EUR 26.01.2022 ITES Vranov, s.r.o.,Čemernianska 137 Vranov nad Topľou 093 03,31680259
5500000065 Chemikálie + pomôcky pre laboratória 905.00 EUR 26.01.2022 ITES Vranov, s.r.o.,Čemernianska 137 Vranov nad Topľou 093 03,31680259
5500000066 Náhradné diely 603.00 EUR 26.01.2022 EMGF, s r.o.,Račianska 66 Bratislava 831 02,31396330
5500000067 Ostatný materiál 56.00 EUR 28.01.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500000067 Ostatný materiál 56.00 EUR 28.01.2022 WITTEX plus, s.r.o.,Piešťanská cesta 87 Veľké Kostoľany 922 07,36231720
5500000068 Ostatný materiál 3760.00 EUR 28.01.2022 KOVSMOL, s.r.o.,Družstevná 34 Prešov 080 06,36501921
5500000069 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 192.00 EUR 31.01.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5500000069 Ostatné IT služby bližšie nešpecifikované 192.00 EUR 31.01.2022 SWAN, a.s.,Landererova 12 Bratislava 811 09,35680202
5500000070 License Subscription/Cloud 7500.00 EUR 31.01.2022 SOFTIP, a. s.,Krasovského 14 Bratislava - mestská časť Petržalka,36785512