Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie aj faktor emisií CO2 je vypočítaný podľa vyhlášky MH SR č. 308/2016:

fP-CZT2022_2021_2020_2019 = 0,205 [-]

fCO2-CZT2022_2021_2020_2019 = 0,483 [kg/kWh]


Služby

Cenník výkonov skúšobného laboratória

Prenájom optických sietí

Posúdenie projektovej dokumentácie