Dôležité oznamy

***

Vážení zákazníci spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.,

Dobrý deň,  

dnes 13.6.2024 

z dôvodu odstránenia havárie na horúcovodnom rozvode na Starých Gruntoch bude  v čase od 8:30 do 16:00 hod prerušená dodávka horúcovodného média do OST : 6003, 6028, 6030, 6054, 6055, 6014, 6020, 949, 945, 946, 947.

 Miesto havárie sa nenachádza na rozvode v majetku MHTH, nachádza sa v úseku príslušného správcu, ktorý na odstránení havárie intenzívne pracuje.

 Po odstránení havárie bude dodávka média opäť obnovená.


***

Vážení zákazníci spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.,

Dobrý deň,

Dňa 12.06.2024

 z dôvodu vzniknutej havárie na horúcovodnom rozvode na Starých Gruntoch bude prerušená dodávka horúcovodného média do OST : 6003, 6028, 6030

Miesto havárie sa nenachádza na rozvode v majetku MHTH, nachádza sa v úseku príslušného správcu, ktorý na odstránení havárie intenzívne pracuje.

 Po odstránení havárie bude dodávka média opäť obnovená.


 ***

Dňa 11. júna 2024 v čase od 800 do 1400 bude vykonaná tesnostná skúška horúcovodnej siete odberateľov Dúbravka. Z tohto dôvodu bude v tomto čase do odberných miest prerušená dodávka teplej vody. Zároveň upozorňujeme našich odberateľov v tomto čase na  povinnosť vykonania kontroly svojich TTZ.

***

Dňa 10. júna 2024 v čase od 800 do 1400 bude vykonaná tesnostná skúška horúcovodnej siete odberateľov Karlová VesMlynská dolina a Dlhé diely. Z tohto dôvodu bude v tomto čase do odberných miest prerušená dodávka teplej vody. Zároveň upozorňujeme našich odberateľov v tomto čase na  povinnosť vykonania kontroly svojich TTZ.

Za prípadné vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

 ***

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava oznamuje odberateľom, že na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2. prerušuje vykurovanie od 29. 04. 2024. Závod  MHTH Bratislava bude reagovať len na písomné požiadavky odberateľov o ponechaní spusteného  vykurovania, a to len v tých objektoch kde to je technický možné zabezpečiť.

Starostlivosť o zákazníkov

Požiadavky zmluvného charakteru prosím riešte s kolegami: Mgr. Alena Szöllösyová, e-mail: alena.szollosyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 305, Mgr. Marcela Kompírová, e-mail: marcela.kompirova@mhth.sk.

Pre reklamácie a sťažnosti využite e-mail: reklamacie.ba@mhth.sk.

Dotazy ohľadne fakturácie tepla, elektriny a pohľadávok smerujte na: Monika Gálfyová, e-mail: monika.galfyova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 338, Miroslava Popročová, e-mail: miroslava.poprocova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 323, Zuzana Kratochvílová, e-mail: zuzana.kratochvilova@mhth.sk, tel.: +421 2 57372 321, Erika Mrázová, e-mail: erika.mrazova@mhth.sk

Zakresľovanie a vytyčovanie sietí

V prípade záujmu o zakresľovanie sietí v majetku MHTH, závod Bratislava (horúcovod a dispečerské káble) nás kontaktujte osobne v utorok a vo štvrtok od 8.00 do 14.00 h. (obedová prestávka od 11.30 do 12.00 h.) alebo mailom na: blanka.bandikova@mhth.sk, tel. č.: 02/57372543, 0907 703 075.

Vytyčovanie horúcovodných sietí v majetku MHTH, závod Bratislava, na základe objednávky, Vám zabezpečia: Igor Jakabovič a Peter Mišovič, tel. č.: 0907 703 085. Požiadavky na vytyčovanie horúcovodných sietí posielajte na adresu: servisgis@mhth.sk.