Odborná konferencia „Udržateľné teplárenstvo“

MH Teplárenský holding organizuje 1. ročník odbornej konferencie Udržateľné teplárenstvo s podtitulom Systémy diaľkového vykurovania – spoľahlivé teplo pre Vás, a to v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v Bratislave. Záštitu konferencii poskytlo ministerstvo hospodárstva SR pod vedením ministra Petra Dovhuna. Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na sektor vykurovania na Slovensku, nakoľko náklady na teplo a teplú vodu predstavujú pre slovenské domácnosti až 75 % zo všetkých nákladov na energie.

„Chceme hovoriť o tom, že systémy diaľkového vykurovania majú všetky predpoklady na to, aby boli dlhodobo udržateľným riešením pre zabezpečenie efektívneho vykurovania, pokiaľ budeme zodpovedne pristupovať k nákupu palív, investovať do zefektívňovania výroby a distribúcie a využívať obnoviteľné zdroje a odpadné teplo,“ uviedol organizátor konferencie a obchodný riaditeľ MH Teplárenského holdingu (MHTH) Vojtech Červenka.


V prípade záujmu sa môžete konferencie zúčastniť online, prístupy a celý program nájdete tu:

 https://mhth.sk/udrzatelne-teplarenstvo
Zdieľaj